УВІЙТИ

  Публічний договір оферти на послуги хостингу Zomro

  • 1. ВИЗНАЧЕННЯ
   • 1.1. Zomro: приватна компанія з обмеженою відповідальністю Celeritas International LLC (Id: 47851500) & Omro LLC (Inn: 9701251087): користувач цих Умов обслуговування, надалі іменований як ZOMRO.
   • 1.2. Клієнт: контрагент компанії ZOMRO, надалі - КЛІЄНТ.
   • 1.3. Послуги: послуги, орендовані клієнтом у ZOMRO, викладені у (онлайн) замовленні (також іменованим договором).
   • 1.4. Умови надання послуг: положення загальних умов, а також політика компанії та керівні принципи, які роз'яснюють, у яких випадках можуть бути використані послуги, викладені в умовах надання послуг (далі —'УНП')
  • 2. СЕРВІСНІ ЗБОРИ
   • 2.1. За користування послугами клієнт сплачує ZOMRO поточну плату за обслуговування, вказану в замовленні (онлайн).
   • 2.2. Усі ціни вказані в євро без урахування ПДВ, а також без урахування платежів третіх осіб (наприклад, зборів за транзакції від банку або (онлайн) платіжного провайдера), а також будь-яких інших податків або мита, які стягуються урядом. Послуги оплачуються клієнтом у цій валюті, якщо не зазначено інше.
   • 2.3. ZOMRO має право змінювати тарифи, які стягуються з клієнта. Клієнт буде повідомлений про ці зміни через електронну пошту та/або веб-сайт ZOMRO, принаймні за один (1) місяць до набуття їх чинності. Клієнт має право розірвати договір, що набирає чинності з дня внесення змін, за умови, що зміна ціни є її збільшенням.
   • 2.4. Оплата (на основі передоплати) повинна бути виконана протягом чотирнадцяти (14) днів з дати виставлення рахунку-фактури у спосіб, який буде визначений ZOMRO.
   • 2.5. При відсутності плати за обслуговування послуги — дія послуги зупиняється. Для продовження дії послуги очікується надходження коштів. У випадку прострочення платежу нараховується пеня за кожен прострочений день.
   • 2.6. Якщо КЛІЄНТ не вибрав автоматичне продовження послуги, її потрібно продовжувати вручну. У разі вимкненого автоматичного продовження послуги, після закінчення терміну дії, послугу буде зупинено. У разі використання автоматичного продовження послуги достатньо поповнити баланс на суму, яка необхідна для продовження послуги на той період, який був обраний в автопродовженні.
   • 2.7. ZOMRO залишає за собою право видалити послугу, якщо вона була зупинена за несплату, і якщо сума протягом орендованого періоду не надійшла для продовження послуги. У такому разі ZOMRO залишає за собою право видалити зупинену послугу. За відсутності оплати послуга видаляється через 10 днів для виділеного сервера, 14 днів для віртуального сервера, 30 днів для віртуального хостингу та 7 днів для Cloud VPS.
  • 3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
   • 3.1. Договір укладається на певний період, якщо лише характер чи зміст цієї угоди не передбачає невизначений термін.
   • 3.2. Після закінчення терміну дії договору він продовжується на наступні терміни, рівні початковому терміну, якщо тільки одна зі сторін не повідомить іншу сторону в письмовій формі про те, що вона не погоджується на продовження договору, з урахуванням строку повідомлення, що становить не менше одного (1) дня.
   • 3.3. ZOMRO має право (частково) призупинити виконання своїх зобов'язань або розірвати договір, якщо:
    • ЗАМОВНИК не виконує своїх зобов'язань за договором або не виконує їх у повному обсязі чи у строк;
    • після укладання договору ZOMRO на підставі отриманої ним інформації має всі підстави побоюватися, що замовник не зможе виконати своїх зобов'язань;
    • має вагомі підстави побоюватися, що ЗАМОВНИК не може виконати свої зобов'язання.
   • 3.4. При розірванні чи закінченні терміну дії договору:
    • ZOMRO має припинити надання всіх послуг;
    • ZOMRO має право стерти та видалити всі дані клієнта з обладнання ZOMRO;
    • ZOMRO має право зробити обладнання доступним для користування іншими клієнтами;
   • 3.5. Компетентні судові органи Нідерландів мають виняткову юрисдикцію для розгляду та визначення будь-якої справи, позову чи розгляду, а також для врегулювання будь-яких суперечок, які можуть виникнути у зв'язку з договором або іншими угодами, а також іншими правовими відносинами, що з них випливають.
   • 3.6. Ці УНП можуть бути надіслані ZOMRO на запит. З УНП також можна ознайомитись та зберегти їх за допомогою веб-сайту ZOMRO.
   • 3.7. Застосовується остання версія цих умов або, залежно від обставин, версія, яка застосовується при вступі до правовідносин з ZOMRO.
   • 3.8. ZOMRO має право в односторонньому порядку вносити зміни (частково) до договору та його супровідної документації. Таке виправлення також застосовується до існуючих послуг, якщо ZOMRO не заявило про інше. Виправлення набирає чинності із заявою або з пізнішою датою, зазначеною у заяві.
   • 3.9. ZOMRO має право призупинити роботу облікового запису якщо користувач є неактивним більш ніж 12 місяців
  • 4. ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ І ПЕРЕДАЧІ ДОМЕННИХ ІМЕН
   • 4.1. ZOMRO надає замовнику можливість реєстрації, продовження та передачі доменних імен як на користь ZOMRO, так і на користь третіх осіб.
   • 4.2. Усі операції з доменними іменами, включаючи оплату, здійснюються за допомогою автоматизованої системи в особистому кабінеті.
   • 4.3. Реєстрація доменних імен передбачає отримання персональних даних про потенційного власника прав на доменне ім'я. Крім того, ідентифікаційні дані користувача можуть бути опубліковані у відкритих джерелах (наприклад, бази даних WHOIS).
   • 4.4. Передача прав на доменне ім'я, передача доменного імені в управління іншому реєстратору здійснюється лише після отримання офіційного листа від замовника. Якщо доменне ім'я зареєстроване на юридичну особу, для передачі прав/передачі доменного імені потрібен лист, який надрукований на фірмовому бланку компанії з печаткою компанії та підписом старшого менеджера. Якщо доменне ім'я зареєстроване на фізичну особу, то разом із заявою про передачу прав/передачі домену надаються копії першої та другої сторінок паспорта, що засвідчуються підписом клієнта. Якщо ZOMRO більше не може надавати послуги клієнту, то ZOMRO гарантує передачу доменних імен іншому реєстратору зі збереженням інформації про користувача та прав на кожне доменне ім'я.
   • 4.5. Вся інформація, надана клієнтом компанії ZOMRO для делегування доменних імен, має бути повною, достовірною і точною.
   • 4.6. КЛІЄНТ зобов'язаний негайно інформувати ZOMRO про будь-які зміни в інформації, зазначеній у пункті 4.5.
   • 4.7. КЛІЄНТ погоджується з тим, що він розуміє мету збору, зберігання та публікації інформації, наданої клієнтом ZOMRO необхідної для процесу делегування доменних імен, а також з тим, що така інформація буде загальнодоступною в режимі реального часу через WHOIS або аналогічну послугу.
   • 4.8. КЛІЄНТ погоджується з тим, що ні ZOMRO, ні адміністратор, ні реєстратор не несуть відповідальності за наслідки використання або зловживання доменними іменами клієнтом, у тому числі щодо третіх осіб, а також у випадках, коли клієнт порушує права третіх осіб.
  • 5. ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ
   • 5.1. Забороняється займатися атаками на паролі прямим перебором, скануванням портів, спамом (скрипти, призначені для надсилання повідомлень на форуми, чати, форми зворотного зв'язку, електронну пошту та ін.), підтримка хакерства, злому, фішингу та інших незаконних дій в Інтернеті.
   • 5.2. Зберігання будь-яких типів комп'ютерних вірусів у цьому дисковому просторі заборонено.
   • 5.3. Майнінг криптовалют заборонено.
   • 5.4. При замовленні послуги із тестовим або пробним періодом ZOMRO залишає за собою право припинити надання послуг та видалити сервер у разі будь-якої бездіяльності з боку клієнта.
   • 5.5. VPN або проксі-хостинг заборонено.
   • 5.6. VPS/VDS не може використовуватися для DDoS-атак або інших шкідливих цілей, а також дій, заборонених законодавством Нідерландів.
   • 5.7. ZOMRO залишає за собою право обмежити швидкість каналу до 10-100 Мбіт/с або заблокувати сервер у разі високої мережевої активності протягом тривалого періоду часу, що призводить до навантаження мережевого обладнання, яке перевищує 90%, або в разі перевищення ліміту трафіку в розмірі 10TB для VPS/VDS і 100TB для фізичних виділених серверів.
   • 5.8. Для будь-якого плану загального хостингу забороняється встановлювати будь-яке додаткове нестандартне програмне забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, скриптами статистики панелі керування/ігрового сервера та торрент-трекерів без попередньої письмової згоди ZOMRO. В інших випадках такий контент може бути опублікований тільки на службі VPS/VDS або фізичному виділеному сервері.
   • 5.9. Сайти, розміщені на загальному хостингу, що перевищують максимально допустиме навантаження, можуть бути заблоковані, якщо ситуація не вирішиться з клієнтом на краще (зміна плану на вищий, перехід на VDS/Dedicated або видалення/оптимізація скриптів, що викликають великі навантаження).
   • 5.10. ZOMRO залишає за собою право обмежити або заблокувати роботу віртуального сервера, у разі високого навантаження протягом тривалого періоду часу, що перевищує 90% на процесор та призводить до навантаження серверного обладнання, якщо ситуація не вирішується клієнтом на краще (зміна тарифного плану на вищий , перехід до Dedicated або оптимізація/видалення скриптів, що викликають великі навантаження).
   • 5.11. Усі скарги, що надійшли, пересилаються клієнту, і надається термін для реагування. Якщо сервер був зупинений у зв'язку зі скаргою за порушення, і протягом 7 днів не було вжито заходів щодо вирішення питання, ZOMRO має право звільнити/видалити сервер.
   • 5.12. ZOMRO має право відмовити у наданні послуг клієнту, якщо за оцінкою ZOMRO, контент замовника чи ПЗ виконує незаконні, непристойні, загрозливі дії, або порушує у будь-якому вигляді дані УНП. Також може бути обмежений доступ до послуги, послуга може бути зупинена або видалена з обладнання ZOMRO з повідомленням клієнта.
   • 5.13. Забороняється проводити трансляції матеріалів, захищених авторським правом (трансляції телеканалів, IPTV, прямі ефіри, спортивні події) без відповідного дозволу від правовласника.
   • 5.14. Заборонено розміщення онлайн казино, ігрових автоматів і любих азартних ігор без відповідної ліцензії Kansspelautoriteit (KSA).
   • 5.15. Забороняється створення двох або більше рахунків для одного власника для того, щоб обійти заборони.
  • 6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
   • 6.1. Відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних, персональні дані клієнта є конфіденційними.
   • 6.2. ZOMRO залишає за собою право призупинити надання послуг та може призупинити право клієнта на доступ до сервісу для виконання технічного обслуговування.
   • 6.3. КЛІЄНТ визнає, що ZOMRO час від часу виконуватиме (аварійне) технічне обслуговування для забезпечення належного функціонування мережі, центру обробки даних та послуг, та визнає, що таке технічне обслуговування може вплинути на надання послуг КЛІЄНТУ.
   • 6.4. ZOMRO залишає за собою право переміщувати послуги, а також право (тимчасово) зупиняти послуги у зв'язку з таким переміщенням.
   • 6.5. ZOMRO не гарантує доступність послуг і не гарантує, що програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. ZOMRO робить всі розумні зусилля та заходи для запобігання цьому.
   • 6.6. ZOMRO не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, завдані КЛІЄНТУ внаслідок використання або неможливості використання послуг, або відповідальність за збитки, які були завдані внаслідок помилок, упущень, простоїв, видалення файлів, дефектів, затримок в обробці або передачі даних, змін функцій та інших причин. ZOMRO не гарантує прийом електронної пошти КЛІЄНТА з віддалених мереж, IP-адреси яких занесені до чорного списку та ігноруються поштовим клієнтом ZOMRO.
   • 6.7. ZOMRO не несе відповідальності за якість каналів загального користування, які використовуються для доступу до послуг.
   • 6.8. КЛІЄНТ бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням послуг Інтернету, включаючи відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей та будь-якої іншої інформації, а також якості та властивостей продуктів та послуг, що розповсюджуються в інтернеті та надаються КЛІЄНТУ за допомогою цих послуг.
   • 6.9. КЛІЄНТ несе повну відповідальність за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути внаслідок його несанкціонованого використання. При крадіжці логіну та паролю з вини третіх осіб КЛІЄНТ має право направити в ZOMRO запит на зміну логіну та паролю з обов'язковим додатком відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату послуг.
   • 6.10. Компанія ZOMRO не несе відповідальності за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а КЛІЄНТ звертається до відповідних слідчих та правоохоронних органів з проханням відшкодувати кошти, витрачені протягом викраденого часу.
   • 6.11. ZOMRO не несе відповідальності за повідомлення будь-яких третіх осіб про припинення доступу до послуг КЛІЄНТА та за можливі наслідки, що випливають з відсутності такого попередження. ZOMRO виконує запити КЛІЄНТА, надіслані лише з контактної адреси електронної пошти КЛІЄНТА або із зони обслуговування (розрахунковий рахунок) на офіційному сайті ZOMRO. Адреса електронної пошти, вказана під час реєстрації на офіційному сайті ZOMRO, вважається контактною адресою електронної пошти. КЛІЄНТ може запросити зміну контактної адреси електронної пошти у базі даних реєстрації із зони обслуговування (особистий кабінет) на офіційному сайті ZOMRO.
   • 6.12. У виняткових випадках верифікація КЛІЄНТА може знадобитися підтвердженням його номера телефону за допомогою вхідного дзвінка від нашого оператора або робота на заключному етапі розміщення замовлення після його оплати.
   • 6.13. Вся інформація про платника, надана КЛІЄНТОМ компанії ZOMRO, має бути повною, правдивою і точною.
   • 6.14. КЛІЄНТ гарантує, що криптовалюта якою він проводить оплату ZOMRO має законне походження, вільно продається та передається, не має жодного зв'язку зі злочинною діяльністю, відмиванням грошей або фінансуванням тероризму.
  • 7. ВІДШКОДУВАННЯ
   • 7.1. Якщо КЛІЄНТ відмовляється від послуг, що надаються протягом 30 днів з дати початку використання послуг, ZOMRO вживає дій щодо повернення невикористаних коштів, якщо аккаунт не заблокований за порушення умов УНП, а доменне ім'я, ліцензія на програмне забезпечення або оренда сервера не замовлені. В іншому випадку, ZOMRO не повертає невикористані кошти.
   • 7.2. При поверненні коштів враховуються знижки, активовані під час оплати послуг, тобто повертається лише фактично сплачена сума (без бонусів, тощо). Вартість установки, панелі управління, передоплата та базова плата за IP-адреси та DNS-сервіс для хостингу та реселінгу, доменні імена, адміністрування, додаткові HDD та інші послуги поверненню не підлягають. Тільки VDS має право на повернення коштів.
   • 7.3. Повернення коштів здійснюється протягом 30 днів шляхом, який обирає фірма.
   • 7.4. Будь-який платіж третьої сторони (шлюз) або комісія за транзакцію також віднімаються із суми повернення.
   • 7.5. Якщо з вини клієнта, якому було повернено кошти, компанія зазнає збитків (відключені сервери, мережі, чорний список IP-адрес тощо) сума витрат залежно від кожного конкретного випадку віднімається від поверненої суми.
   • 7.6. Повернення коштів не здійснюється, якщо послуги заблоковані через порушення цього УНП.
   • 7.7. Відшкодування не здійснюється, якщо перерва в наданні Послуг викликана такою подією:
    • форс-мажор;
    • КЛІЄНТ зберігає або передає будь-який контент, який є незаконним, шкідливим, таким, що дискредитує, або порушує права інших осіб;
    • дії КЛІЄНТА порушують правила надання Послуг відповідно до цього ДОГОВОРУ;
    • дії КЛІЄНТА поставили під загрозу безпеку, стабільність або продуктивність серверів компанії Zomro;
    • КЛІЄНТ займався протиправною діяльністю або діяльністю, що створює перешкоди для надання послуг іншим клієнтам;
    • збій стався в контрольованих КЛІЄНТОМ середовищах;
    • у разі неодноразового недотримання КЛІЄНТОМ вказівок спеціалістів щодо використання Послуг наданих компанією ZOMRO;
    • використання сервісу в цілях, для яких він не був призначений;
    • вчинення атаки типу "відмова в обслуговуванні" (DoS) або розподілені атаки типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS) третьою стороною;
    • КЛІЄНТ був викритий у використанні несанкціонованої розсилки (спаму) у будь-якій формі;
    • порушення КЛІЄНТОМ норм етикету, а саме використання ненормативної лексики в телефонній розмові або в листуванні з фахівцями компанії Zomro.
   • 7.8. Повернення коштів не здійснюється, якщо оплата була здійснена за допомогою криптовалюти, PayPalych або Enot, через особливості платіжної системи.
  • 8. ЗАСТОСОВАНІ УМОВИ ТА ПРАВО
   • 8.1. Усі угоди між клієнтом та ZOMRO регулюються законодавством Нідерландів.
   • 8.2. Компетентні судові органи Нідерландів мають виняткову юрисдикцію для розгляду та визначення будь-якої справи, позову чи розгляду, а також для врегулювання будь-яких суперечок, які можуть виникнути щодо договору та інших угод, а також іншими правовими відносинами, що з них випливають.
   • 8.3. Ці УНП можуть бути надіслані ZOMRO на запит клієнта. З УНП також можна ознайомитись та зберегти їх за допомогою веб-сайту ZOMRO.
   • 8.4. Застосовується остання версія цих умов або, залежно від обставин, версія, яка застосовується при вступі до правовідносин з ZOMRO.
   • 8.5. ZOMRO має право в односторонньому порядку вносити зміни (частину) до договору та його супровідної документації. Таке виправлення також застосовується до існуючих послуг, якщо ZOMRO не заявило про інше. Поправка набирає чинності із заявою або з пізнішою датою, зазначеною у заяві.