УВІЙТИ
  opened image

  FileBrowser надає інтерфейс керування файлами на вашому сервері. Це хороша альтернатива файловим менеджерам FileZilla, WinSCP і т.д. Ви можете використовувати його для завантаження, видалення, попереднього перегляду, перейменування та редагування різних файлів. Також тут є можливість створювати користувачів та надавати їм права. Створювати тимчасові посилання на файли або папки.

  У цій статті ми розглянемо, як його встановити в Docker контейнері, використовуючи також docker-compose.

   

  Встановлення Docker. 

   

  Але спочатку потрібно оновити пакети ОС. 
   

  apt update


  Встановимо необхідні пакети та додамо новий репозиторій:

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  Оновимо пакети з новим репозиторієм:

   

   

   

  apt update

   


  Тепер встановимо сам Docker.

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  Перевіримо версію:

   

   

   

  docker --version

   


  Перевіримо статус:

   

   

  systemctl status docker

   


  Якщо він не запустився, то запускаємо:

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  І додаємо до автозапуску.

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

  Встановлення Docker-Compose

   

   

  Для даного проекту нам буде достатньо версії 1.25. 
   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  


  Встановлюємо права на запуск. 

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Перевіряємо як встановився Docker-Compose:

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  Додаємо користувача Linux до групи docker:

   

   

   

   

  usermod -aG docker $USER
  

   


  Створимо файл *.yaml для Docker-Compose.

  Щоб орієнтуватися у майбутньому у тому, що у нас встановлено, створимо окрему папку для даного проекту у каталозі /home та перейдемо до неї.

   

   

  mkdir /home/filebrowser && cd /home/filebrowser

   

  Ви також можете використовувати іншу директорію  для розміщення цього та інших проектів. 

  Скористаємося репозиторієм для створення файлу docker-compose.yaml за посиланням https://hub.docker.com/r/filebrowser/filebrowser

  Створюємо файл docker-compose.yaml або docker-compose.yml,

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   

  І додаємо до нього наступний код:

   

   

  version: '3.3'
  services:
    filebrowser:
      container_name: filebrowser
      volumes:
      - /:/srv
      - /root/filebrowser/datbase/filebrowser.db:/database/filebrowser.db
      environment:
      - PUID=0
      - PGID=0
      ports:
      - 9090:80
      restart: always
          image: filebrowser/filebrowser:s6

   


  Де:

  container_name: назва Вашого контейнера;
  У блоку volumes вказуємо шляхи, за якими буде доступне зберігання бази даних та сама папка з файлами. У даному прикладі вказано / (корінь), що дозволяє мати доступ до всіх файлів на сервері. 
  ports: 9090 - порт, через який буде відбуватися підключення до панелі менеджера.


  Також перед запуском docker-compose, створимо файл для бази даних filebrowser.db за шляхом, який вказали у volumes -  /root/filebrowser/database/
  Якщо цього не зробити, у логах будемо спостерігати помилку: filebrowser.db є директорією. 

  Запускаємо скрипт (для цього потрібно перебувати у директорії, де створено наш файл. У даному випадку це /home/filebrowser/):

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   

  Чекаємо завантаження образів та розгортання.

  Перевіряємо:

   

   

   

  docker-compose ps
  

   

  або 

   

   

   

  docker ps
  

     Також можна встановити FileBrowser однією командою без використання docker compose.

   

   

  docker run -v /:/srv -v /root/filebrowser/datbase/filebrowser.db:/database/filebrowser.db -e PUID=0 -e PGID=0 -p 9090:80 -d filebrowser/filebrowser:s6


  Для перегляду логів використовуйте команду 

  docker logs -f filebrowser
     

  Тепер можете використовувати IP Вашого сервера та порт, який вказали, у даному випадку це 9090, щоб підключитися до веб інтерфейсу. 

  Для авторизації використовуйте:
  логін: admin
  пароль: admin
   

  Приємного використання.