УВІЙТИ
  opened image

  У цій статті ми розглянемо як встановити в Docker контейнері сервер MySQL 8, і побачимо як її підключити до phpMyAdmin в docker-compose який ми встановлювали в статті Як встановити phpMyAdmin в Docker.
   

  Отже, встановимо Docker. 
  Як зазвичай, оновлюємо пакети ОС. 

   

  apt update
  


  Встановимо необхідні пакети, і додамо новий репозиторій:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  

   


  Оновлюємо пакети з новим репозиторієм:

   

   

   

   

  apt update
  

   


  Встановлюємо Docker.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  

   


  Перевіряємо версію Docker:

   

   

   

   

  docker --version
  

   


  Дивимося статус:

   

   

   

   

  systemctl status docker
  

   


  У разі якщо він не запустився, запускаємо:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  І додаємо в автозапуск.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

  Встановлюємо Docker-Compose

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  


  Встановлюємо права на запуск для файлу docker-compose. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Перевіряємо чи встановився Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

     Як бачимо, все в порядку. Переходимо до створення файлу для Docker-Compose.

  Щоб орієнтуватися в майбутньому в тому де і що у нас встановлено, створимо окрему папку для даного проекту в каталозі /home і перейдемо в нього.

   

   

   

   

  mkdir /home/mysql && cd /home/mysql
  

   


  У даному керівництві, ми будемо встановлювати конкретну версію MySQL 8. Для цього скористаємося репозиторієм з hub.docker.com

  Для створення файлу docker-compose.yaml скористаємося репозиторієм за посиланням https://hub.docker.com/_/mysql

  Створюємо файл docker-compose.yaml або docker-compose.yml:

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  І додаємо в нього наступний код:

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
     db_mysql:
        container_name: db_mysql
        image: mysql
        ports:
          - "3311:3306"
        restart: always
        environment:
          MYSQL_USER: admin
          MYSQL_PASSWORD: rNZzq5U37DqJlNe
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 4kDGQDYe4JxDjRd
        volumes:
          - /var/lib/mysqld:/var/lib/mysql

   


  Де:

  db_mysql: назва Вашого контейнера;
  image: mysql: образ з якого буде розгорнута mysql 8;
  ports: 3311:3306 - порт 3311 який ми будемо використовувати для підключення до mysql;
  restart:always  - вказує на те що контейнер буде перезапущений при збої або перезавантаженні сервера;
  mysql_USER: створення нового користувача в даному випадку це admin;
  mysql_PASSWORD: пароль для користувача admin;
  mysql_ROOT_PASSWORD: цей пароль буде встановлений для облікового запису root суперкористувача mysql;
  У volumes ми прописуємо загальну директорію для того щоб при перезапуску контейнера збереглися дані бази даних.

  Запускаємо наш скрипт (для цього потрібно знаходитися в директорії де створений наш файл. У даному випадку це /home/mysql):

   

   

   

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   


  Чекаємо завантаження образів, і розгортання.

  Перевіряємо:

   

   

   

   

  docker-compose ps
  

   


  або 

   

   

   

   

  docker ps
  

     Для перегляду логів використовуйте команду 

   

   

   

   

  docker logs -f db_mysql
  

   


  Також дану версію бази даних mysql 8 можна встановити разом з phpMyAdmin і прив'язати до неї. Розглянемо як це зробити.

  Відредагуємо створений файл docker-compose.yaml

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

     Додамо нижче, наступну конструкцію:

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
     db_mysql:
        container_name: db_mysql
        image: mysql
        ports:
          - "3311:3306"
        restart: always
        environment:
          MYSQL_USER: admin
          MYSQL_PASSWORD: rNZzq5U37DqJlNe
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 4kDGQDYe4JxDjRd
        volumes:
          - /var/lib/mysqld:/var/lib/mysql
     phpmyadmin:
        container_name: phpmyadmin
        image: phpmyadmin
        restart: always
        ports:
          - "8091:80"
        environment:
          - PMA_HOST=db_mysql
        depends_on:
          - db_mysql


  У секторі phpmyadmin ми додали образ phpmyadmin, вказали йому порт 8091, але тепер він буде прив'язаний до конкретного сервера бази даних, а саме до того який ми встановили/розгорнули mysql 8

  Цей параметр прописаний у блоці enviroment де: 
  PMA_HOST=db_mysql - вказує на контейнер/блок mysql який описаний вище в даному файлі.
  Також директива depends_on: вказує на залежність старту/запуску від контейнера db_mysql. Це означає що поки не запуститься контейнер з mysql, контейнер з phpmyadmin не буде запущений. 

  Можемо запустити phpmyadmin і mysql однією командою.

   

   

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   


  Перевіряємо:

   

   

   

   

  docker-compose ps
  

   


  Як бачимо, контейнери запущені. 


  Подібним чином Ви можете встановити потрібну Вам версію бази даних MariaDB. Як це зробити, можете ознайомитися в цій статті.