УВІЙТИ
  opened image

  У цій статті ми розглянемо як встановити в Docker контейнері phpMyAdmin, також розглянемо синтаксис файлу docker-compose і так само проведемо установку.
   

  Для початку встановимо Docker. 

  Оновлюємо пакети ОС. 
   

  apt update


  Встановимо необхідні пакети, і додамо новий репозиторій:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  Тепер оновимо пакети з новим репозиторієм:

   

   

   

   

  apt update

   

  Тепер встановимо сам Docker.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  Перевіряємо версію Docker:

   

   

   

   

  docker --version

   


  Перевіримо статус:

   

   

   

   

  systemctl status docker

     Якщо він не запустився, то запускаємо:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  І додаємо в автозапуск.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

   

  Встановимо Docker-Compose

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

  Встановлюємо права на запуск. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Перевіряємо як встановився Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  Створимо файл *.yaml для Docker-Compose.

  Щоб орієнтуватися в майбутньому в тому де і що у нас встановлено, створимо окрему папку для даного проєкту в каталозі /home і перейдемо в нього.

   

   

   

   

  mkdir /home/phpmyadmin && cd /home/phpmyadmin

   


  Ви також можете використовувати іншу директорію  для розміщення цього та інших проєктів. 

  Скористаємося репозиторієм для створення файлу docker-compose.yaml за посиланням https://hub.docker.com/_/phpmyadmin

  Створюємо файл docker-compose.yaml або docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  І додаємо в нього наступний код:

   

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
   phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    restart: always
    ports:
     - 8090:80
    environment:
        - PMA_ARBITRARY=1

     Де:

  phpmyadmin: назва Вашого контейнера;
  image: phpmyadmin: образ з якого буде розгорнуто phpmyadmin
  8090:80 - порт 8090 який ми будемо використовувати для підключення до phpmyadmin
  restart:always  - вказує на те що контейнер буде перезапущено при збої або перезавантаженні сервера
  PMA_ARBITRARY=1 - вказує на те що можливе підключення до довільного сервера бази даних (Як прив'язати до конкретного сервера панель phpmyadmin, можна ознайомитися в цій статті)

  Запускаємо наш скрипт (для цього потрібно знаходитися в директорії де створено наш файл. В даному випадку це /home/phpmyadmin):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  Чекаємо на завантаження образів, і розгортання.

  Перевіряємо:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   

  або 

   

   

   

   

  docker ps

     Для перегляду логів використовуйте команду 

   

  docker logs -f phpmyadmin
  


  Також можна виконати установку тільки в docker:

   

   

   

  docker run -d --restart always --name phpmyadmin -e PMA_ARBITRARY=1 -p 8090:80 phpmyadmin

     Щоб підключитися до phpmyadmin — відкрийте браузер і перейдіть за адресою — http://YOUR_IP_SERVER:8090/ 


  Тепер можемо підключити сервер бази даних.
  В поле Server вводимо IP сервера бази даних, в поле Username - користувача (в даному випадку це root), в поле Password - пароль користувача root сервера бази даних.

  Якщо у Вас ще не встановлений сервер бази даних в Docker, то в статті Як встановити MariaDB в Docker розглянемо як це зробити, і побачимо як даний сервер, бази даних розгорнути разом з phpMyAdmin.