УВІЙТИ
  opened image

  У цій статті ми розглянемо як встановити в Docker контейнері postgreSQL і панель pgadmin4, використовуючи docker-compose.
   

  Встановимо Docker. 

  Але для початку, потрібно оновити пакети ОС. 
   

  apt update

  Встановимо необхідні пакети, і додамо новий репозиторій:
   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

  Оновимо пакети з новим репозиторієм:
   

  apt update

  Тепер встановимо сам Docker.
   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

  Перевіримо версію:
   

  docker --version  Перевіримо статус:

   

   

   

  systemctl status docker

     Якщо він не запустився, то запускаємо:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  І додаємо в автозапуск.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

  Встановимо Docker-Compose

   

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Встановлюємо права на запуск. 

   

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Перевіряємо як встановився Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

     Створимо файл *.yaml для Docker-Compose.

  Щоб орієнтуватися в майбутньому в тому що у нас встановлено, створимо окрему папку для даного проєкту в каталозі /home і перейдемо в нього.

   

   

   

   

  mkdir /home/postgres && cd /home/postgres

   

  Ви також можете використовувати іншу директорію  для розміщення цього та інших проєктів. 

  Скористаємося репозиторієм для створення файлу docker-compose.yaml за посиланням https://hub.docker.com/_/postgres

  Створюємо файл docker-compose.yaml або docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   

  І додаємо в нього наступний код:

   

   

   

   

  version: '3.8'
  services:
   db_postgres:
    image: postgres
    container_name: postgres
    restart: always
    environment:
     POSTGRES_USER: root
     POSTGRES_PASSWORD: root
     POSTGRES_DB: test_db
    ports:
     - "54320:5432"
    volumes:
     - local_pgdаta:/var/lib/postgresql/data
   pgadmin4:
    container_name: pgadmin4
    image: dpage/pgadmin4
    restart: always
    environment:
     PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: [email protected]
     PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: root
    ports:
     - "5050:80"
    volumes:
     - pgadmin-dаta:/var/lib/pgadmin
  volumes:
   local_pgdаta:
   pgadmin-dаta:
  
  

   


  Де:

  container_name: назва Вашого контейнера;
  POSTGRES_USER: Користувач для створюваної бази даних;
  POSTGRES_PASSWORD: пароль для користувача якого створюємо;
  POSTGRES_DB: ім'я бази даних;
  PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: пошта/користувач для авторизації в pgadmin;
  PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: пароль для користувача pgadmin;
  5050:80: порт по якому працює pgadmin.

  Запускаємо наш скрипт (для цього потрібно знаходитися в директорії де створений наш файл. В даному випадку це /home/postgres):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  Чекаємо завантаження образів, і розгортання.

  Перевіряємо:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   


  або 

   

   

   

   

  docker ps

     Тепер для підключення бази даних можна використовувати IP контейнера з портом 54320, або ім'я контейнера postgres з портом 54320 (IP:54320 або postgres:54320) 

  Для перегляду логів використовуйте команду: 

   

   

   

   

  docker logs -f postgres
  

     Щоб налаштувати pgadmin — відкрийте браузер і перейдіть за адресою — http://YOUR_IP_SERVER:5050/ . В деталях підключення для імені хоста вкажіть ім'я контейнера postgreSQL або пошту, яку вказали в PGADMIN_DEFAULT_EMAIL і пароль root

  Тепер підключимо сервер бази даних postgreSQL до pgadmin4.


  Вводимо дані які вказали docker-compose.yaml


   Тепер Ви можете створювати бази postgreSQL в pgadmin4.