ZALOGUJ
  opened image

  W tym artykule omówimy, jak zainstalować Nginx za pomocą Docker Compose na serwerze hosta i skonfigurować go w taki sposób, aby można było przeglądać plik index.html w przeglądarce na porcie 9999.
   


  Instalacja Docker i Docker Compose


  Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz zainstalowane Docker i Docker Compose na swoim serwerze hosta. Jeśli nie są jeszcze zainstalowane, możesz je zainstalować, postępując zgodnie z instrukcjami Docker dla Centos 7 i dla Ubuntu 20.04 oraz Docker Compose.
   


  Tworzenie pliku index.html na serwerze hosta  Pierwszym krokiem jest utworzenie pliku index.html na serwerze hosta. Użyjemy go do demonstracji Nginx, gdy uruchomimy go w kontenerze Docker. Możesz utworzyć ten plik w dowolnym miejscu na serwerze hosta, gdzie masz prawa zapisu. W tym przykładzie utworzymy go w katalogu /var/www/html.

  Wykonaj następujące polecenie, aby utworzyć katalog i przejść do niego:
   

  mkdir -p /var/www/html && cd /var/www/html


  Utwórzmy plik index.html

   

  vim index.html

   


  Wstawmy do niego poniższy kod:

   

   

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
      <title>Hello, Nginx!</title>
  </head>
  <body>
      <h1>Hello, Nginx!</h1>
      <p>This is a test page served by Nginx in a Docker container.</p>
  </body>
  </html>
  

   


   

  Zapisz plik w dowolnym dogodnym dla ciebie miejscu na serwerze hosta. W tym przykładzie zapiszemy plik w katalogu /var/www/html.
   


  Tworzenie pliku docker-compose.yaml  Musimy utworzyć plik docker-compose.yaml, w którym zdefiniowany jest kontener Nginx i jego konfiguracja. Ten plik można utworzyć w dowolnym miejscu na serwerze hosta, gdzie masz prawa zapisu. W tym przykładzie utworzymy go w katalogu /opt/nginx.

  Wykonaj następujące polecenie, aby utworzyć katalog i plik:

   

   

  mkdir -p /opt/nginx && cd /opt/nginx
  vim /opt/nginx/docker-compose.yaml


  Dodaj następującą zawartość do pliku docker-compose.yaml:

   

  version: '3'
  
  services:
   nginx:
    image: nginx:latest
    ports:
     - "9999:80"
    volumes:
     - /var/www/html:/usr/share/nginx/html
    restart: always
  

   


   

  dzie:

  services - określa listę usług, które chcemy uruchomić za pomocą Docker Compose.
  nginx  - jest nazwą usługi, którą chcemy uruchomić.
  image - określa obraz Docker, którego chcemy użyć. W tym przypadku używamy oficjalnego obrazu Nginx, oznaczonego tagiem latest.
  ports - określa mapowanie portów między maszyną hosta a kontenerem. W tym przypadku mapujemy port 9999 na maszynie hosta na port 80 w kontenerze.
  volumes - określa wolumin, którego chcemy użyć do przechowywania danych wewnątrz kontenera. W tym przypadku montujemy katalog /var/www/html na maszynie hosta do katalogu /usr/share/nginx/html w kontenerze.
  restart - określa, czy Docker powinien automatycznie ponownie uruchomić kontener, jeśli się zatrzyma. W tym przypadku wskazujemy, że kontener zawsze powinien się ponownie uruchamiać.

   

  Uruchomienie Docker Compose  Teraz jesteśmy gotowi uruchomić kontener Nginx za pomocą Docker Compose. Aby to zrobić, wykonaj następujące polecenie z katalogu, w którym znajduje się plik docker-compose.yaml:

   

   

  docker-compose up -d
  

   


   

  To polecenie uruchomi kontener Nginx w tle i wyświetli jego ID.

  Sprawdzić, czy kontener jest uruchomiony, można za pomocą polecenia:

   

   

  docker-compose ps

      

   

  Sprawdzanie działania Nginx  Teraz możemy sprawdzić działanie Nginx, otwierając przeglądarkę internetową i przechodząc pod adres http://<adres serwera hosta>:9999. W naszym przykładzie będzie to http://IP:9999.
  Jeśli wszystko jest poprawnie skonfigurowane, powinieneś zobaczyć stronę "Hello, Nginx!".

   

  To wszystko! Teraz możesz używać Docker Compose do zarządzania kontenerami Nginx i innych aplikacji na swoim serwerze hosta. 

  Sugerujemy również inne przydatne artykuły: