ZALOGUJ
  opened image

  Python — jeden z najpopularniejszych języków programowania, używanych w tworzeniu stron internetowych, analizie danych, sztucznej inteligencji i wielu innych dziedzinach. CentOS, popularna dystrybucja serwerowa Linux, jest często używana w środowisku korporacyjnym. Ten artykuł pokaże, jak zainstalować Python 3.10 na CentOS 7.

   

  Krok 1: Aktualizacja CentOS 7

   

  Przed instalacją nowego oprogramowania zaleca się zaktualizowanie systemowych pakietów do najnowszych wersji.

  Aby zaktualizować system CentOS, wykonaj:

   
  sudo yum update -y

  Po zakończeniu aktualizacji zrestartuj system:

  
   
  sudo reboot

   

  Krok 2: Instalacja niezbędnych narzędzi deweloperskich

   

  Zainstaluj niezbędne narzędzia deweloperskie do kompilacji Python 3.10 na CentOS 7:

   
  sudo yum groupinstall "Development Tools" -y sudo yum install openssl-devel libffi-devel bzip2-devel -y

   

  Sprawdź dostępność gcc:

   
  gcc --version

   

   

  Krok 3: Pobierz archiwum Python 3.10

   

  Najpierw zainstaluj polecenie wget:

   

  sudo yum install wget -y

   

  Teraz pobierz archiwum Python 3.10:

   
  wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.0/Python-3.10.0.tgz

   

  Wypakuj plik archiwum:

   
  tar xvf Python-3.10.0.tgz

   

  Przejdź do utworzonego folderu:

   
  cd Python-3.10.0

   

  Krok 4: Instalacja Python 3.10 na CentOS 7

   

  Aby rozpocząć instalację Python, wykonaj:

  ./configure --enable-optimizations 
  sudo make altinstall
  
   Po pomyślnej instalacji sprawdź wersję Python:
  python3.10 --version
   

  Upewnij się również, że pip3.10 jest dostępny:

  pip3.10 --version

   

   

  Instalacja modułów Python na CentOS 7

   

  Moduły Python rozszerzają funkcjonalność języka. Do ich instalacji można użyć menedżera pakietów Python (PIP). Jeśli PIP nie jest zainstalowany:

   
  sudo yum install python3-pip

   

  Aby zainstalować określony moduł:

   

  sudo pip install module-name

   

  Na przykład instalacja modułu cython:

  
   
  python3 -m pip install cython

   

   

  Listę zainstalowanych pakietów można sprawdzić w ten sposób:

  
   
  pip3.10 list

   

   

  Podsumowanie: Mamy nadzieję, że ten przewodnik dotyczący instalacji Python 3.10 na CentOS 7 był pomocny. Teraz jesteś gotowy do używania Python do tworzenia różnych aplikacji i programów.

  Sugerujemy również rozważenie innych przydatnych artykułów: