ZALOGUJ
  opened image

  Jak widzieliśmy z poprzednich artykułów, Docker może ułatwić wdrażanie różnych aplikacji i ich uruchamianie.

  Ale czasami musisz przesyłać pliki z maszyny hosta do kontenera Docker i z kontenera na hosta.

  W tym artykule dowiemy się, jak to zrobić.

   


  Poniższe polecenia zakładają, że Docker jest już zainstalowany. Jeśli nie, możesz dowiedzieć się, jak to zrobić w artykułach: "Jak zainstalować Dockera na Centos 7" lub "Jak zainstalować Dockera na Ubuntu 20.04".
   

  Kopiowanie plików z systemu hosta do kontenera Docker.


  Aby skopiować do i z Docker, użyjemy narzędzia docker cp.

  Narzędzie docker cp kopiuje zawartość źródła do miejsca docelowego.

  Możesz kopiować z systemu plików kontenera na komputer lokalny lub odwrotnie, z lokalnego systemu plików do kontenera.


  Przykład: Lokalny host -> Kontener

  docker cp <ścieżka do pliku na maszynie hosta> containerid:<ścieżka do pliku w kontenerze>
  


  Przykład: Kontener -> Lokalny host

   

  docker cp containerid:<ścieżka do pliku na maszynie hosta> <ścieżka do pliku na maszynie hosta>
    Zobaczmy to w akcji na prostym przykładzie obrazu Docker Nginx.

  Możemy użyć następującego polecenia:

   

   

  docker run -d --name nginx_copy nginx
  

   


  gdzie:
  nginx_copy - nazwa kontenera (możesz użyć dowolnej)
  nginx - nazwa obrazu na Docker Hub, który będziemy używać


  Jeśli nie masz tego kontenera na serwerze, poczekaj, aż zostanie pobrany. 


   

  Teraz wejdźmy do kontenera, aby zobaczyć/gdzie skopiować plik.

   

   

  docker exec -it nginx_copy /bin/bash
  

   


  Teraz wyświetl zawartość folderu /etc/nginx w terminalu

   

   

  ls -la /etc/nginx/
  

   


  Na przykład, chcemy skopiować plik konfiguracyjny nginx.conf i wiemy, że znajduje się pod ścieżką /etc/nginx/nginx.conf. Wprowadź następujące polecenie:

   

   

  docker cp nginx_copy:/etc/nginx/nginx.conf ~/nginx.conf
  

   


  Gdzie:

  nginx_copy - kontener, z którego kopiujemy;
  /etc/nginx/nginx.conf - ścieżka do pliku, który chcemy skopiować;
  ~/nginx.conf - miejsce docelowe i nazwa pliku (nazwę pliku można zmienić)

  Teraz zobaczmy wynik:

   

   

   

  ls -la
  

     Jak widać, plik został pomyślnie skopiowany na hosta. Teraz możemy go zmienić, a następnie ponownie go załadować.

   

   

  Jak skopiować plik do kontenera.


  Załóżmy teraz, że chcemy skopiować zmieniony plik nginx.conf z powrotem do kontenera. Możemy skorzystać z następującej konstrukcji:

   

   

   

   

  docker cp ~/nginx.conf nginx_copy:/etc/nginx/nginx.conf_cp
  

   


  Jeśli wszystko zostało wprowadzone poprawnie, będziemy mogli zobaczyć ten plik w kontenerze.

  Wejdźmy do kontenera:

   

   

  docker exec -it nginx_copy /bin/bash
  

   


  I wyświetl listę katalogu /etc/nginx:

   

   

  ls -la
  

      

  Jak możemy zobaczyć, nowy plik został skopiowany do wnętrza kontenera. 

  Według tego samego zasady można przenosić dane z kontenera na hosta i odwrotnie.