ZALOGUJ
  opened image

  W Windows Server 2016, 2019 i 2022 ICMP lub Ping są domyślnie wyłączone, co czyni system bardziej bezpiecznym, ale czasami przynosi pewne trudności w monitorowaniu.

  Ponieważ polecenie ping mówi/pokazuje, że zdalny komputer jest podłączony do sieci, jest to przydatne polecenie dla administratorów systemu.

  Jeśli dla swoich celów lub do monitorowania musisz włączyć pakiety ICMP lub ping, możesz skorzystać z poniższej instrukcji.

  Można to włączyć ręcznie bez użycia zasad grupowych.

  Jeśli pakiety ICMP na twoim komputerze nie są włączone, otrzymasz komunikat o przekroczeniu czasu oczekiwania.


   

  Jak włączyć Ping w zaporze Windows


  Aby włączyć sprawdzanie połączenia w zaporze, wykonaj następujące kroki:

  Otwórz zaporę, naciskając Win+R i wpisz polecenie firewall.cpl.

   

   

  W otwartym oknie kliknij Advanced Settings na prawej stronie.

   


   

  Wybierz Inbound Rules na lewej stronie i na prawej stronie New Rule.


   

  Wybierz File and Printer Sharing w sekcji Predefined Rules. I kliknij Next.

  Wybierz następujące dwa zasady:

   

   

  • Udostępnianie plików i drukarek (Echo Request – ICMPv6-In)
  • Udostępnianie plików i drukarek (Echo Request – ICMPv4-In)


   

  I kliknij Next.

  Wybierz opcję Allow the connection. Kliknij Finish.   

   

   

  Jak włączyć ICMP (Ping) z wiersza poleceń lub PowerShell

   


  Aby to zrobić, otwórz wiersz poleceń, naciskając Win+R i wpisz polecenie cmd.

   

  Zezwól na ping IPv4 z wiersza poleceń:

   

   

  netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow Ping V4" protocol="icmpv4:8,any" dir=in action=allow

   


  Zezwól na ping IPv4 za pomocą PowerShell:

   

   

   

  New-NetFirewallRule -DisplayName "ICMP Allow Ping V4" -Direction Inbound -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -RemoteAddress <localsubnet> -Action Allow

   


  Jeśli po testowaniu i konfiguracji konieczne jest wyłączenie pakietów ICMP, można również skorzystać z wiersza poleceń.  Zablokuj ping IPv4 z wiersza poleceń:

   

  netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow Ping V4" protocol="icmpv4:8,any" dir=in action=block


  Zablokuj ping IPv4 za pomocą PowerShell:

   

   

   

  New-NetFirewallRule -DisplayName "ICMP Allow Ping V4" -Direction Inbound -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -RemoteAddress <localsubnet> -Action Block

   

  Sugerujemy również rozważenie innych przydatnych artykułów: