ZALOGUJ

  Jak przeglądać dzienniki połączeń RDP w systemie Windows Server 2016, 2019

  Jak dowiedzieć się, kto podłączył się do konkretnego serwera za pomocą RDP.  Korzystając z dzienników systemowych systemu Windows, możesz uzyskać informacje o tym, z jakich adresów IP i jakie użytkownicy podłączyli się do serwera wirtualnego i kiedy to nastąpiło.

  Poniższe instrukcje można również stosować w wersjach desktopowych systemu Windows.

  Przeanalizujmy kilka najczęściej spotykanych kodów zdarzeń związanymi z rozpoczęciem i zakończeniem pracy serwera.

  1149: Obecność tego kodu oznacza pomyślną autentykację użytkownika na serwerze. (Usługi Pulpitu Zdalnego: Udane uwierzytelnienie użytkownika)
  21: Ten kod oznacza pomyślne zalogowanie do systemu, co oznacza, że użytkownik zobaczył okno pulpitu. (Usługi Pulpitu Zdalnego: Udana sesja logowania)
  24: To wydarzenie oznacza pomyślne rozłączenie z RDP (Usługi Pulpitu Zdalnego: Sesja została rozłączona)
  25: Informuje o ponownym podłączeniu do sesji RDP. (Usługi Pulpitu Zdalnego: Ponowne połączenie sesji)
  23: Użytkownik nacisnął "Wyloguj" i opuścił system (Usługi Pulpitu Zdalnego: Wylogowanie sesji zakończone sukcesem)
  39: Użytkownik samodzielnie rozłączył się z sesji RDP (nie tylko zamknął okno RDP). Albo został odłączony przez innego użytkownika lub administratora.


   

  Jak przeglądać te zdarzenia?

   

  Naciśnij klawisze Win+R i wpisz eventvwr

   

   


  W lewej części panelu otwórz "Dzienniki systemowe => System"

   

   

   

   


  W kolumnie "ID zdarzenia" zobaczymy listę zdarzeń, które miały miejsce podczas pracy z systemem Windows. Dziennik zdarzeń można sortować według identyfikatora zdarzenia.

  Aby posortować potrzebne zdarzenia, po prawej stronie wybierz "Filtr bieżącego dziennika"

   

   

   

   


  Teraz wprowadź potrzebne zdarzenia, oddzielając je przecinkami, 1149,39,25,24,23,21, i naciśnij OK
   

  Teraz możemy śledzić dziennik zdarzeń związanego z działaniem naszego serwera VPS.

  Te zdarzenia można znaleźć w różnych sekcjach. Na przykład:

  ID zdarzenia 1149,4624,4625 - sortuj w dziennikach systemowych => Bezpieczeństwo

  ID zdarzenia 25,24,21,39 - sortuj w dziennikach użytkownika i usług => Microsoft => Windows => TerminalServices-LocalSessionManager => Operacje

  ID zdarzenia 23 - sortuj w dziennikach użytkownika i usług => Microsoft => Windows => TerminalServices-LocalSessionManager => Operacje

  Teraz możesz samodzielnie sprawdzić, kto i kiedy zalogował się za pomocą RDP do swojego serwera.