ZALOGUJ
  opened image

  Jak sprawdzić, kto podłączył się do danego serwera za pomocą RDP.   Za pomocą logów generowanych przez system operacyjny Windows można uzyskać informacje o tym, z jakich adresów IP i jakich użytkowników podłączano się do serwera wirtualnego oraz kiedy to miało miejsce. 

  Poniższa instrukcja może być również stosowana w wersjach desktopowych systemu Windows.

  Przeanalizujmy niektóre najczęściej spotykane kody związane z czasem uruchamiania i zamykania serwera.

  1149:  Obecność tego kodu oznacza udane uwierzytelnienie użytkownika na serwerze. (Remote Desktop Services: User authentication succeeded) 
  21: ten kod oznacza udane zalogowanie do systemu, czyli użytkownik zobaczył pulpit.  (Remote Desktop Services: Session logon succeeded)
  24: to zdarzenie oznacza udane odłączenie od sesji RDP (Remote Desktop Services: Session has been disconnected)
  25: oznacza ponowne podłączenie do sesji RDP. (Remote Desktop Services: Session reconnection succeeded) 
  23: użytkownik nacisnął Logoff  i wylogował się z systemu (Remote Desktop Services: Session logoff succeeded )
  39: użytkownik samodzielnie odłączył się od sesji RDP (nie tylko zamknął okno RDP). Lub został odłączony przez innego użytkownika lub administratora.


   

  Jak przeglądać te zdarzenia?

   

  Naciśnij Win+R i wpisz eventvwr

   

   


  W lewej części panelu otwórz «Dzienniki systemu => System»

   

   

   

   


  W kolumnie Event ID zobaczymy listę zdarzeń, które miały miejsce podczas pracy systemu Windows. Dziennik zdarzeń można sortować według identyfikatora zdarzenia.

  Aby posortować interesujące nas zdarzenia, z prawej strony wybierzmy «Filtr bieżącego dziennika»

   

   

   

   


  Teraz wprowadź interesujące nas zdarzenia, oddzielone przecinkami, 1149,39,25,24,23,21 i kliknij OK.


   

  Teraz możemy obserwować dziennik zdarzeń związanych z działaniem naszego serwera VPS.

  Te zdarzenia można znaleźć w różnych sekcjach. Na przykład:

  EventId 1149,4624,4625 - filtrowanie w Windows Logs => Security

  EventId 25,24,21,39 - filtrowanie w Applications and Services Logs -> Microsoft -> Windows -> TerminalServices-LocalSessionManager -> Operational

  EventId 23 - Applications and Services Logs -> Microsoft -> Windows -> TerminalServices-LocalSessionManager -> Operationa

  Teraz możesz samodzielnie sprawdzić, kto i kiedy logował się przez RDP do Twojego serwera.