ZALOGUJ
  opened image

  Instalacja serwera terminali w systemie Windows Server 2012, 2016, 2019

  W tym artykule przyjrzymy się, jak zainstalować serwer terminalowy, lub usługi zdalnego pulpitu na systemach operacyjnych Windows 2012, 2016 i 2019. 

   

  Pierwsza konfiguracja terminali w Windows Server 2012, 2016, 2019


  Aby rozpocząć instalację, uruchomimy Menedżer serwerów. Można to zrobić poleceniem servermanager.exe w oknie "Wykonaj".
  Naciskamy kombinację klawiszy Win+R i w pojawiającym się oknie "Wykonaj" wpisujemy servermanager.exe i naciskamy OK.

   


   

   

  Teraz w menu wybieramy Manage i klikamy Add Roles and Features

   

   

  Instalacja roli i komponentów.

   

  Następnie, po uruchomieniu menedżera dodawania ról, Add Roles and Features Wizardklikamy Next

      

   

  Wybieramy/zostawiamy na Role-based or feature-based installation i klikamy Next.   

  Zaznaczamy, jeśli nie jest zaznaczone, Select a server from the server pool i w oknie Server pool wybieramy odpowiedni serwer, i klikamy Next

   


   

  W sekcji Server Roles zaznaczamy Remote Desktop Services i klikamy Next.

   


   

  W sekcji Features nie zaznaczamy niczego, i klikamy Next i jeszcze raz Next.

   


   

  W sekcji Role Services zaznaczamy usługi ról, które chcemy zainstalować. Remote Desktop Licensing i w dodatkowym oknie klikamy Add Features.  


   


   

  Również zaznaczamy Remote Desktop Session Host klikamy Add Features i dalej klikamy Next.

      

  Zaznaczamy Restart the destination server automatically if required jeśli jest to niezbędne do natychmiastowego restartu po zainstalowaniu dodatków. I klikamy Install.


   


   

  Po restarcie serwera, możemy zaobserwować komunikat o pomyślnej instalacji. 

      

  Aby sprawdzić licencje, uruchamiamy narzędzie diagnostyczne Remote Desktop Licensing Diagnoser. Aby to zrobić, wybieramy Tools => Remote Desktop  =>  Remote Desktop Licensing Diagnoser.

   

   
   

  Jak widać, na chwilę obecną licencje nie są zainstalowane. 

      

  Zainstalujemy je przez grupowe polityki. Naciskamy kombinację klawiszy

   

  Ustawiamy je za pomocą polityk grupowych. Naciskamy kombinację klawiszy Win+R i w pojawiającym się oknie "Wykonaj" wpisujemy gpedit.msc
  i naciskamy OK.

      

  W edytorze lokalnych polityk grupowych idziemy ścieżką: Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Licensing
  Musimy zmienić Use the specified Remote Desktop license servers
   

  Przełączamy tryb na Enabled. Poniżej wpisujemy serwer licencjonowania. W tym przykładzie to localhost. Można również podać IP 127.0.0.1 lub hostname.

   

  Teraz zmieniamy Set the Remote licensing mode. Przełączamy tryb na Enabled. Tryb licencjonowania dla zdalnych pulpitów wybieramy Per Device.
      

  Dodawanie licencji.

  Teraz konieczne jest włączenie serwera licencjonowania. Aby to zrobić, przechodzimy do Tools > Terminal Services > Remote Desktop Licensing Manager.
      

  Jak widać, status serwera to Not Activated. Aby aktywować, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Activate Server.
      

  W kreatorze aktywacji naciskamy Dalej, a metodę połączenia Connection method pozostawiamy na Automatic connection. Wypełniamy wymagane pola dotyczące organizacji i naciskamy Next.
      

  W kolejnym oknie wprowadzanie danych nie jest obowiązkowe, naciskamy Next. I rozpoczynamy instalację licencji. 

      

  Na stronie startowej Kreatora Instalacji naciskamy Next.
   

  W nowym oknie wybieramy licencję Enterprise Agreement i naciskamy Next.
   

  Wprowadzamy numer umowy i naciskamy Next.
   

  Określamy wersję, w naszym przypadku Windows Server 2019, rodzaj licencji RDS Per Device CAL. Następnie ustawiamy wymaganą ilość licencji, na przykład 500, i naciskamy Next.
   

  I czekamy na zakończenie instalacji.
   

  Następnie, aby sprawdzić licencje, uruchamiamy narzędzie diagnostyczne Remote Desktop Licensing Diagnoser. Wybieramy Tools > Remote Desktop > Remote Desktop Licensing Diagnoser.
   

  Jak widać, wszystko zostało pomyślnie zainstalowane.


  Po tym można tworzyć wymaganą liczbę użytkowników, zgodnie z wydajnością serwera.