ZALOGUJ
  opened image

  RouterOS - system operacyjny routerów z rodziny MikroTik. RouterOS można zainstalować na serwerze wirtualnym lub dedykowanym z systemem Linux. Wystarczy zwykły VPS/VDS z minimalnymi zasobami. W tym artykule omówimy instalację RouterOS na CentOS7.
  Ważna uwaga: po instalacji RouterOS wszystkie dane na serwerze zostaną usunięte. Z tego powodu zalecamy instalację RouterOS na serwerze, na którym nie ma ważnych danych.

  Zaczynajmy.

  1. Połącz się z serwerem przez SSH (jak to zrobić)

  2. Przejdź na oficjalną stronę Mikrotik do sekcji Software (https://mikrotik.com/download). Zainstalujemy wersję dystrybucji Stable, chociaż można wybrać również Long-term. Następnie otwórz Cloud Hosted Router i skopiuj link do pobrania obrazu Raw (Raw disk image).


  3. W konsoli serwera wykonaj polecenie, aby pobrać obraz Raw na serwer

   wget https://download.mikrotik.com/routeros/7.5/chr-7.5.img.zip

  4. Zainstaluj na serwerze narzędzie unzip, wykonując polecenie:

  yum install unzip

  i rozpakuj instalacyjny obraz:

  unzip chr-7.5.img.zip

  Uwaga: nazwa pliku chr-7.5.img.zip może być inna. Aby sprawdzić nazwę pliku obrazu, wykonaj w konsoli polecenie
  ls -la
  i zobaczysz mniej więcej taki spis, w którym będzie potrzebny plik

  5. Dowiedz się, jak nazywa się dysk serwera, na który będziemy instalować RouterOS. W tym celu wykonaj polecenie:

  fdisk -l

  Wynik polecenia będzie mniej więcej taki:

  6. Wykonaj polecenie, aby zapisać wcześniej rozpakowany instalacyjny obraz chr-7.5.img na dysk /dev/vda

  dd if=chr-7.5.img of=/dev/vda bs=4M oflag=sync

  7. Zrestartuj serwer w nietypowy sposób (który czasami stosuje się np. przy niedostępności dysku). W tym celu wykonaj kolejno polecenia w konsoli serwera:

  echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq
  echo b > /proc/sysrq-trigger

  Po tym serwer przestanie być dostępny przez SSH.

  8. Aby móc połączyć się z RouterOS, np. za pomocą WinBox, SSH lub dostępu webowego, należy skonfigurować interfejs sieciowy na serwerze.
  W tym celu połącz się z serwerem przez VNC: zaloguj się do Panelu Klienta (https://cp.zomro.com/billmgr) - Usługi - Serwery wirtualne - wybierz serwer - Przejdź - trafisz do panelu vmmanager - Zarządzanie - Maszyny wirtualne - wybierz serwer - naciśnij przycisk VNC.

  W polu logowania wpisz

  admin

  a przy zapytaniu o hasło po prostu naciśnij Enter.
  Po tym RouterOS zaproponuje zapoznanie się z licencją i poprosi o zmianę hasła. Wprowadź nowe hasło i potwierdź je.

  Adres IP, maskę i bramę serwera można znaleźć w panelu zarządzania serwerem vmmanager. W tym celu wybierz serwer i naciśnij przycisk IP-adresy.

  Następnie w konsoli RouterOS wprowadź polecenie konfiguracji adresu IP:

  ip address add address=xxx.xxx.xxx.xxx/24 interface=ether1

  gdzie xxx.xxx.xxx.xxx - adres IP serwera (z panelu vmmanager)

  i polecenie konfiguracji bramy

  ip route add gateway=yyy.yyy.yyy.yyy

  gdzie yyy.yyy.yyy.yyy - brama serwera (z panelu vmmanager)

  9. Aby uzyskać dostęp do ustawień RouterOS, przejdź w przeglądarce pod adres

  http://xxx.xxx.xxx.xxx/webfig/

  gdzie xxx.xxx.xxx.xxx - adres IP Twojego serwera.