ZALOGUJ
  opened image

  Przeglądarka zdarzeń Windows jest obsługiwana przez główną usługę dziennika zdarzeń. Przeglądarka zdarzeń rejestruje historię uruchamiania i zamykania serwera. Śledzi również działania każdego użytkownika podczas pracy urządzenia. Zapisuje błędy oraz inne komunikaty i ostrzeżenia, które pojawiają się na Windows Server.

  W tym artykule dowiemy się, jak sprawdzić dzienniki wyłączeń/przeładowań na serwerach VPS z systemem Windows 2012, 2016 i 2019.

  Przyjrzyjmy się niektórym najczęściej spotykanym kodom związanym z czasem uruchamiania i zamykania serwera.

  41: pokazuje, że serwer został ponownie uruchomiony, ale nie został całkowicie wyłączony.
  6005: pokazuje, że usługa dziennika zdarzeń została uruchomiona.
  1074: to zdarzenie pokazuje, kiedy aplikacja wymusza wyłączenie lub ponowne uruchomienie serwera VPS. Dzięki temu można dowiedzieć się, kiedy Ty lub ktoś inny ponownie uruchomił lub wyłączył serwer z menu „Start” lub przez CTRL+ALT+DEL.
  6008: to zdarzenie pojawia się, jeśli komputer został wyłączony lub przeszedł w tryb ponownego uruchomienia przez niebieski ekran śmierci.
  6006: to zdarzenie pokazuje, kiedy serwer poprawnie zakończył swoją pracę.
   

  Jak przeglądać dane zdarzenia?


  Naciśnij Win + R i wpisz eventvwr


  W lewej części panelu otwórz „Dzienniki Windows => System


  W kolumnie Event ID zobaczymy listę zdarzeń, które miały miejsce podczas pracy Windows. Dziennik zdarzeń można sortować według identyfikatora zdarzenia.

  Aby posortować potrzebne nam zdarzenia, z prawej strony wybierz „Filtruj bieżący dziennik  Teraz wprowadź potrzebne nam zdarzenia, oddzielone przecinkami, 41, 1074, 6006, 6008, 6006 i naciśnij OK.


  Teraz możemy obserwować dziennik zdarzeń z zakończeniem pracy naszego serwera VPS.

  Możemy również przeglądać dziennik zdarzeń bezawaryjnej pracy serwera. Odpowiada za to identyfikator 6013.

   

   

   Przeglądanie dziennika wyłączeń i restartów serwera za pomocą PowerShell


  Jeśli potrzebujemy szybko przeglądać dzienniki wyłączeń/przeładowań serwera, możemy skorzystać z polecenia Get-EventLog w powłoce PowerShell.

  Aby przefiltrować ostatnie 1000 wpisów w dzienniku i wyświetlić tylko te zdarzenia, które nas interesują (41, 1074, 6006, 6008, 6006), wykonamy to polecenie w PowerShell:

   

   

   

   

   

  Get-EventLog System -Newest 1000 | ` Where EventId -in 41,1074,6006,6008 | ` Format-Table TimeGenerated,EventId,UserName,Message -AutoSize -wrap

   


  Teraz możesz samodzielnie sprawdzić, z jakiego powodu Twój serwer został ponownie uruchomiony/wyłączony.