ZALOGUJ
  opened image

  Instalacja aktualizacji jest zalecana w celu zwiększenia stabilności i wydajności systemu, instalacji lub aktualizacji nowych komponentów, które są używane przez wiele programów i system, na przykład instalacja Net Framework 4.7 odbywa się poprzez instalację aktualizacji. Regularne aktualizacje pomagają również eliminować luki w zabezpieczeniach i zwiększają ogólne bezpieczeństwo systemu.

  Najprostszym sposobem instalacji aktualizacji jest użycie Windows Update.
  Dla wszystkich wersji Windows Server procedura instalacji aktualizacji jest prawie taka sama, z wyjątkiem minimalnych różnic.

  Instalacja aktualizacji na Windows Server 2012 R2

  Aby uzyskać dostęp do Windows Update, należy kliknąć przycisk Menu Start w lewym dolnym rogu pulpitu i przejść ścieżką:
  Menu Start (Start Menu) -> Panel sterowania (Control Panel) -> System i zabezpieczenia (System and Security) -> Windows Update

  Można również wejść do Menu Start, wpisać tekst "update", jeśli masz anglojęzyczną wersję Windows lub "Centrum aktualizacji" dla rosyjskojęzycznej wersji Windows, zobaczysz na liście znalezionych programów - Windows Update, kliknij tę opcję.

  Można również uzyskać dostęp do Windows Update za pomocą wiersza poleceń Powershell, wpisując komendę "control update" i potwierdzając wprowadzenie przyciskiem Enter


  W Windows Update kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje (Check for updates).  Po zakończeniu wyszukiwania widać, że znaleziono ważne i opcjonalne pakiety aktualizacji, kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje (Install updates):

  Po pobraniu i zainstalowaniu pakietów aktualizacji zobaczysz komunikat o pomyślnym zaktualizowaniu lub przycisk z prośbą o ponowne uruchomienie serwera w celu zastosowania nowej konfiguracji (po kliknięciu przycisku serwer zostanie ponownie uruchomiony, wszystkie programy zostaną zatrzymane, połączenie przez zdalny pulpit stanie się niedostępne, dlatego koniecznie zapisz wszystkie swoje pliki i niezakończone ustawienia/programy przed kliknięciem przycisku).
  Jeśli jesteś gotowy, kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz (Restart now):  Można również ponownie uruchomić serwer z Menu Start:


  Następnie rozpocznie się zamykanie i instalacja nowych komponentów, czasami może to zająć kilka minut, a czasami nawet pół godziny, dlatego Twój serwer może być przez pewien czas niedostępny do połączenia, poczekaj 5-30 minut, a następnie spróbuj połączyć się z serwerem. (Zawsze możesz śledzić proces ładowania systemu na naszych serwerach, używając okna połączenia VNC/IPMI.)


  Aktualizacje zostały zainstalowane.
  Zaleca się powtórzenie procedury instalacji aktualizacji i ponowne uruchomienie serwera, ponieważ nie wszystkie aktualizacje są instalowane od razu, niektóre stają się dostępne dopiero po zainstalowaniu poprzednich.  Instalacja aktualizacji na Windows Server 2016 i Windows Server 2019

  Procedura jest taka sama jak dla Windows Server 2012 (patrz wyżej w tym artykule), więc nie będę szczegółowo opisywać procesu, jedynie dołączę kilka zrzutów ekranu, ponieważ interfejs graficzny różni się od Windows Server 2012 r2

  Aby uzyskać dostęp do Windows Update, należy kliknąć przycisk Menu Start w lewym dolnym rogu pulpitu i przejść ścieżką:
  Menu Start (Start Menu) -> przycisk Ustawienia (Settings) -> Aktualizacje i zabezpieczenia (Update and Security) -> Windows Update

  Lub znajdź przez wyszukiwanie w Menu Start, a następnie przejdź do opcji "Windows Update settings":


  Wyszukiwanie aktualizacji:


  Pobieranie i dalsza instalacja aktualizacji:


  Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie system:


  System rozpocznie ponowne uruchamianie i połączenie z serwerem przez zdalny pulpit zostanie przerwane na czas jego ponownego uruchamiania.
  Poczekaj, aż serwer znów będzie dostępny do połączenia, przybliżony czas: 5-30 minut. (Zawsze możesz śledzić proces ładowania systemu na naszych serwerach, używając okna połączenia VNC/IPMI.)


  Zaleca się powtórzenie całej procedury, ponieważ wiele aktualizacji staje się dostępnych dopiero po zainstalowaniu poprzednich.
  Należy jednak pamiętać, że nie zaleca się instalowania wszystkich aktualizacji w Windows Server 2016-2019 na serwerach z dyskiem o pojemności 20 GB lub mniejszej, ponieważ aktualizacje mają duży rozmiar i mogą zająć całą dostępną przestrzeń.