ZALOGUJ
  opened image

  FTP (File Transfer Protocol) - sieciowy protokół przeznaczony do przesyłania plików między klientem a serwerem.

  W panelu Hestia już zrealizowano funkcjonalność FTP i zainstalowano serwis FTP na serwerze, wszystko, co jest potrzebne do połączenia, to utworzenie użytkownika FTP.

  Będziecie mogli przesyłać i pobierać pliki na serwer za pomocą FTP, można również ograniczyć dostęp do folderu strony, na przykład może to być przydatne, jeśli nad jednym projektem pracuje kilka osób i muszą mieć dostęp do folderu strony przez FTP w celu przesyłania plików, jednak wszystkie pozostałe foldery na serwerze powinny być niedostępne dla tych użytkowników.

  W tym artykule pokażę Wam, jak to zrobić w panelu Hestia w zaledwie kilku krokach.

  1. Zaloguj się do panelu Hestia, przechodząc pod link, w którym należy zastąpić słowo "IPaddress" adresem IP Twojego serwera:
  https://IPaddress:8083
  Wprowadź użytkownika i jego hasło, pod którym działają Twoje strony, w moim przypadku jest to użytkownik zomro, u Ciebie będzie to dowolny inny użytkownik, którego utworzyłeś.

  2. W panelu przejdź do zakładki WEB, znajdź stronę, która Cię interesuje i kliknij przycisk Edit obok strony:

  3. Kliknij przycisk Advanced options, aby zobaczyć dodatkowe ustawienia

  Zaznacz opcję Additional FTP account(s)

  Wprowadź nazwę użytkownika FTP, zwróć uwagę, że zostanie dodany prefiks z nazwą użytkownika Hestia,
  na przykład ja pracuję pod użytkownikiem zomro, odpowiednio, użytkownik FTP "ftpuser" w końcu będzie "zomro_ftpuser"

  Wprowadź lub wygeneruj hasło w polu Password

  Koniecznie zapisz nazwę użytkownika i hasło.

  Opcję Path można pozostawić pustą, domyślnie panel Hestia przypisuje ścieżkę do folderu strony automatycznie (/home/{user}/web/{website})

  Kliknij przycisk Add FTP account

  Następnie kliknij przycisk Save, aby zapisać ustawienia.


  4. Użytkownik FTP został utworzony i możemy sprawdzić dostęp, używając dowolnego programu klienta FTP, ja będę używać programu Filezilla.

  Wprowadź adres IP serwera, nazwę użytkownika i hasło, które właśnie utworzyliśmy, oraz wskaż port 21, następnie kliknij przycisk Quickconnect:

  W następnym oknie należy zaakceptować certyfikat:

  Po czym połączymy się z folderem naszej strony, powyżej tego folderu nie będziemy mogli przejść, czyli dostęp jest tylko do niego.
  Znajdują się tu dzienniki błędów w folderze logs i inne foldery, które mogą być przydatne dla dewelopera, a przede wszystkim folder public_html, do którego należy przesyłać pliki Twojej strony.

  Na tym kończymy, utworzyliśmy użytkownika FTP dla folderu strony i pomyślnie połączyliśmy się z nim przez FTP
  Mam nadzieję, że ten artykuł będzie dla Was przydatny, dziękuję za uwagę!