ZALOGUJ
  opened image

  System operacyjny Linux posiada szeroki zestaw programów do edycji tekstu w systemie, które można używać po zalogowaniu się na serwer przez ssh. Wśród nich są zarówno proste (na przykład nano), jak i skomplikowane (vim, emacs). Tutaj zostanie omówiony edytor tekstu mcedit, który jest instalowany razem z menedżerem plików Midnight Commander. Jego nazwa oznacza Midnight Commander Editor.

  Edytor mcedit


  Aby zainstalować Midnight Commander, zaloguj się na serwer przez SSH używając programu PuTTY lub wbudowanego programu ssh i wykonaj jedną z poniższych komend w zależności od dystrybucji. Dla deb-podobnych:

  apt install mc


  Dla rpm-podobnych:

  yum install mc


  Program Midnight Commander wygląda następująco. Więcej informacji na temat jego użycia znajdziesz w naszym blogu.

   
  Obraz 1. Wygląd programu Midnight Commander


  Tutaj możesz wybrać plik, który chcesz edytować przez F4 lub utworzyć nowy, naciskając SHIFT+F4. Jeśli w systemie zainstalowanych jest kilka edytorów, najpierw musisz wybrać ten, którego będziesz używać. Wybierz mcedit. Jeśli wybrany jest inny edytor, kliknij myszą (lub przyciskiem F9) w górnym menu Options - Configuration i zaznacz opcję Use internal edit (myszą lub przyciskiem spacja), a następnie na dole OK.

  Edytor można również uruchomić z wiersza poleceń. W tym celu wykonaj jedną z komend:

  mcedit
  mcedit filename


  Program wygląda następująco:

   
  Obraz 2. Wygląd edytora tekstu mcedit

   


  Na środku znajduje się duże pole do wprowadzania tekstu. Na dole - ściągawka z możliwymi komendami.

  Na górze znajduje się pasek statusu. Ale jeśli klikniesz na to pole lewym przyciskiem myszy lub naciśniesz przycisk F9, otworzy się menu programu. To menu jest podobne do menu zwykłych graficznych edytorów tekstu, na przykład programu Notatnik w Windows.

   

   

   

   

   

   

  Obraz 3. Główne menu mcedit


  Na przykład w menu Options - General można włączyć opcję Dynamic paragraphing dla łamania wierszy. Następnie Options - Save setup dla zapisania ustawień na przyszłe uruchomienia aplikacji.

   
  Obraz 4. Okno głównych ustawień edytora mcedit


  Program posiada wszystkie niezbędne funkcje do edycji tekstu. Pomoc można uzyskać, naciskając klawisz F1. Po zakończeniu pracy z programem naciśnij F2 - zapisz i F10 - wyjdź.

  Aby wyszukać, naciśnij klawisz F7. Wprowadź słowo lub frazę do wyszukania, a także parametry takie jak wyszukiwanie wstecz i inne. Aby wyszukać następne wystąpienie słowa lub frazy, naciśnij SHIFT+F7.

  Można również dokonać zamiany. W tym celu ustaw kursor na początku dokumentu lub od linii, od której chcesz rozpocząć zamianę, i naciśnij F4. Pojawi się okno zamiany:

   

   

  Obraz 5. Okno zamiany


  Następnie będzie możliwość wyboru: zamień, pomiń lub zamień wszystko.

  Aby cofnąć działanie (undo), naciśnij kombinację CTRL+U, aby powtórzyć (redo) - ALT+R.

  W edytorze można również zaznaczyć fragment tekstu i wykonać na nim pewne operacje. Aby zaznaczyć fragment, ustaw kursor na jego początku i naciśnij F3. Przesuń kursor na koniec fragmentu (następny po ostatnim zaznaczonym znaku) i ponownie naciśnij F3. Następnie ustaw kursor w odpowiednim miejscu w dokumencie i naciśnij F5 aby skopiować zaznaczony fragment lub F6 aby go przenieść (działa jak wytnij i wklej).

   

   

   

   

  Podsumowanie

  W ten sposób omówiliśmy podstawowe funkcje edytora tekstu mcedit, za pomocą którego możesz tworzyć i edytować pliki na serwerach z systemami operacyjnymi z rodziny Linux.