ZALOGUJ
  opened image

  Jak przeprowadzić test MTR


  Najpierw musisz wejść do terminala.
  Przejdź -> Narzędzia -> Terminal

  Następnie, musisz wykonać następującą komendę w terminalu:
   

  ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" < /dev/null 2> /dev/null

   

  Aby wykonać komendę, wpisz hasło użytkownika.

  Po tym system może zasugerować zainstalowanie dodatkowych pakietów.
  Zainstaluj je.
  Po zainstalowaniu, uruchom komendę ponownie.

  Następnie zainstaluj MTR za pomocą komendy:
  brew install mtr

   

  Po zainstalowaniu uruchom MTR za pomocą komendy:

  sudo mtr IP

  lub
   

  sudo /usr/local/sbin/mtr IP

  Gdzie IP to adres IP Twojego serwera.

   

   

  Po uruchomieniu zobaczysz następujące okno:

  W kolumnie Loss% będziesz mógł zobaczyć, na którym węźle sieci następuje utrata pakietów.