ZALOGUJ
  opened image

  Jak przeprowadzić test MTR


  Najpierw musisz wejść do terminala.
  Przejdź -> Narzędzia -> Terminal

  MacOS: Jak przeprowadzić sprawdzenie MTR

  Następnie, musisz wykonać następującą komendę w terminalu:
   

  ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" < /dev/null 2> /dev/null

  MacOS: Jak przeprowadzić sprawdzenie MTR-1

   

  Aby wykonać komendę, wpisz hasło użytkownika.

  MacOS: Jak przeprowadzić sprawdzenie MTR-2

  Po tym system może zasugerować zainstalowanie dodatkowych pakietów.
  Zainstaluj je.
  Po zainstalowaniu, uruchom komendę ponownie.

  MacOS: Jak przeprowadzić sprawdzenie MTR-3

  MacOS: Jak przeprowadzić sprawdzenie MTR-4

  Następnie zainstaluj MTR za pomocą komendy:
  brew install mtr

  MacOS: Jak przeprowadzić sprawdzenie MTR-5

   

  Po zainstalowaniu uruchom MTR za pomocą komendy:

  sudo mtr IP

  lub
   

  sudo /usr/local/sbin/mtr IP

  Gdzie IP to adres IP Twojego serwera.

   

  MacOS: Jak przeprowadzić sprawdzenie MTR-6

   

  Po uruchomieniu zobaczysz następujące okno:

  MacOS: Jak przeprowadzić sprawdzenie MTR-7

  W kolumnie Loss% będziesz mógł zobaczyć, na którym węźle sieci następuje utrata pakietów.