ZALOGUJ
  opened image

  W tym tekście przedstawiono instrukcję wykonywania operacji Start i Stop przy użyciu API serwisu Zomro. Dla każdej operacji przedstawiono niezbędne parametry zapytania, metody oraz przykłady zapytań z użyciem curl. Każdy krok jest opatrzony opisem oczekiwanego wyniku po wykonaniu operacji.

  Do wykonania operacji Start przy użyciu API, używamy następującej funkcji.

  URL: 

  https://api.zomro.com/

  Metoda: POST

  Treść zapytania (Form-data):

  Parametr Przykład wartości Obowiązkowy parametr Opis wartości
  func service.stop Tak Funkcja do uruchomienia operacji delete na instancji
  auth 21fc199...c43f71 Nie Token sesji. Jest to jedna z opcji autoryzacji. Więcej opcji opisano tutaj
  out json Tak Typ odpowiedzi, której oczekiwać
  elid 5116804 Tak ID usługi, na której należy wykonać operację

   

  Przykład wykonania operacji Start

  Dla przykładu, używamy usługi:

   

   

  URL: 

  https://api.zomro.com/

  Metoda: POST

  Treść zapytania (Form-data):

  Parametr Wartość
  func instances.stop
  auth 21fc199...c43f71
  out json
  elid 5116804

   

  Oto przykład zapytania, które można wykonać z konsoli:

  curl --location 'https://api.zomro.com/' \
  --form 'func="service.stop"' \
  --form 'auth="bf15875098100189d4e47484"' \
  --form 'elid="5116804"' \
  --form 'out="json"'

   

  Po wykonaniu zapytania, możemy zobaczyć, że serwer jest w trakcie zatrzymywania.

   

   

  Po zakończeniu operacji, widzimy, że usługa jest w statusie "Temporary suspended", co oznacza, że usługa została zatrzymana.

   

   

  Przykład wykonania operacji Stop przy użyciu API

  Dla przykładu, używamy usługi:

   

   

   URL: 

  https://api.zomro.com/

  Metoda: POST

  Treść zapytania (Form-data):

  Parametr Wartość
  func instances.start
  auth 21fc199...c43f71
  out json
  elid 5116804

  Oto przykład zapytania, które można wykonać z konsoli:

   

  curl --location 'https://api.zomro.com/' \
  --form 'func="service.start"' \
  --form 'auth="bf15875098100189d4e47484"' \
  --form 'elid="5116804"' \
  --form 'out="json"'

   

  Po wykonaniu zapytania, możemy zobaczyć, że serwer jest w trakcie uruchamiania.

   

   

  Po zakończeniu operacji, widzimy, że usługa jest w statusie "Active", co oznacza, że usługa została uruchomiona i jest gotowa do pracy.

   

   

   


  Proponujemy również zapoznać się z artykułami, które mogą być przydatne do interakcji z produktami Cloud VPS przy użyciu API: