ZALOGUJ
  opened image

  Aby uruchomić operację Rebuild przez API, należy użyć specyficznej funkcji i przekazać niezbędne parametry zapytania. Poniżej przedstawiono szczegóły zapytania, w tym URL, metodę i obowiązkowe parametry, które należy podać, aby operacja zakończyła się sukcesem.

  Aby uruchomić operację Rebuild, używamy następującej funkcji.

   

  URL: 

  https://api.zomro.com/

  Metoda: POST

  Treść zapytania (Form-data):

   

  Parametr Przykład wartości Obowiązkowy parametr Opis wartości
  func instances.fleio.rebuild Tak Funkcja do uruchomienia operacji rebuild serwera
  auth 21fc199...c43f71 Nie Token sesji. Jest to jedna z opcji autoryzacji. Więcej opcji opisano tutaj
  out json Tak Typ odpowiedzi, której oczekiwać
  sok ok Tak Potwierdzenie operacji
  elid 5113119 Tak ID usługi, na której należy wykonać operację
  zone image Tak Z której sekcji używać obrazów do reinstalacji OS
  select_rebuild 18d0ee2e-4d57-4f40-9b56-03c1773b5831 Tak UID systemu operacyjnego, na który należy przeinstalować instancję. UID systemu operacyjnego można uzyskać z funkcji v2.instances.order.pricelist. Więcej informacji, jak korzystać, opisano tutaj
  enablessh off Tak Używać klucza SSH czy nie. Może przyjmować wartości off lub on.
  password Mypassword1 Nie Hasło dostępu do serwera. W przypadku Linux, hasło dla użytkownika root. W przypadku Windows - hasło użytkownika Administrator. Nie trzeba przekazywać, jeśli parametr enablessh=on.
  Hasło musi zawierać co najmniej 1 wielką literę, 1 cyfrę, minimalna liczba znaków to 8.  
  ssh_keys 490 Nie

  ID klucza SSH, który należy dodać do serwera po instalacji OS. Nie trzeba przekazywać, jeśli parametr use_ssh_key=off.
  ID klucza SSH można uzyskać z funkcji v2.instances.order.pricelist. Więcej informacji, jak korzystać, opisano tutaj

   

  Przykład wykonania rebuild

  Dla przykładu, używamy usługi z Ubuntu 20.04 i wykonujemy rebuild na AlmaLinux 8, oraz ustawiamy hasło dla użytkownika root - Mypassword1.

   

  URL: 

  https://api.zomro.com/

   

  Metoda: POST

  Treść zapytania (Form-data):

   

  Parametr Wartość
  func instances.fleio.rebuild
  auth 21fc199...c43f71
  out json
  sok ok
  elid 5113119
  zone image
  select_rebuild 18d0ee2e-4d57-4f40-9b56-03c1773b5831
  enablessh off
  password Mypassword1

   

  Oto przykład zapytania, które można wykonać z konsoli:

  curl --location 'https://api.zomro.com/' \
  --form 'func="instances.fleio.rebuild"' \
  --form 'auth="f1662dcabc6b96c85be3af64"' \
  --form 'elid="5113119"' \
  --form 'zone="image"' \
  --form 'select_rebuild="18d0ee2e-4d57-4f40-9b56-03c1773b5831"' \
  --form 'enablessh="off"' \
  --form 'password="Mypassword12"' \
  --form 'sok="ok"' \
  --form 'out="json"'

   

  Operacja ta zajmuje trochę czasu, ponieważ podczas operacji odbywa się reinstalacja systemu operacyjnego. W zależności od OS, czas oczekiwania może się różnić.

  Po wykonaniu zapytania, możemy upewnić się, że system operacyjny został przeinstalowany w panelu klienta lub za pomocą API


   

  Wynik operacji można również zobaczyć w historii wykonanych operacji w interfejsie graficznym.

   

   

  Jak widać, operacja zakończyła się sukcesem.

   

  Proponujemy również zapoznać się z artykułami, które mogą być przydatne do interakcji z produktami Cloud VPS za pomocą API: