ZALOGUJ
  opened image

  Do uruchomienia operacji Reboot używany jest API-zapytanie, które pozwala na ponowne uruchomienie usługi z określonym identyfikatorem. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące wysyłania zapytania do serwera Zomro w celu wykonania tej operacji.

  Do uruchomienia operacji Reboot, używamy następującej funkcji.

   

  URL: 

  https://api.zomro.com/

  Metoda: POST    

  Treść zapytania (Form-data):

   

  Parametr Wartość Obowiązkowy parametr Opis wartości
  func service.reboot Tak Funkcja do wykonania reboot usługi
  auth 21fc199...c43f71 Nie Token sesji. Jest to jedna z opcji autoryzacji. Więcej informacji o innych opcjach znajduje się tutaj
  out json Tak Typ odpowiedzi, której oczekiwać
  elid 5112963 Tak ID usługi, na której należy wykonać operację

   

  Oto przykład zapytania, które można wykonać z konsoli:

   

  curl --location 'https://api.zomro.com/' \
  --form 'func="service.reboot"' \
  --form 'auth="7d8a08974e3702d867b341c4"' \
  --form 'elid="5113119"'

   

  Wynikiem wykonania zapytania będzie następująca odpowiedź:

   

  {
    "ok": "true"
  }

   

  Ta odpowiedź oznacza, że proces został pomyślnie rozpoczęty i zostanie wykonany wkrótce.

  Po wykonaniu zapytania, możemy upewnić się, że proces pomyślnie rozpoczął swoje wykonanie. W panelu użytkownika można zobaczyć, że usługa ma status "Active (reboot)".

   

   

  Możemy również zobaczyć wynik operacji w historii wykonanych operacji.

   

   

  Po wykonaniu operacji, status usługi zostanie zmieniony na "Active".

   

  Proponujemy również zapoznać się z artykułami, które mogą być przydatne do interakcji z produktami Cloud VPS za pomocą API: