ZALOGUJ
  opened image

  Aby pracować z usługami Cloud VPS za pośrednictwem API, Zomro udostępnia wygodny interfejs do uzyskiwania informacji o dostępnych taryfach. Za pomocą funkcji v2.instances.order.pricelist można uzyskać pełną listę taryf z krótkim opisem i cenami. Następnie, używając funkcji v2.instances.order.param z podaniem ID taryfy i okresu zamówienia, można uzyskać szczegółowe charakterystyki wybranej taryfy. Poniżej znajdują się przykłady zapytań i struktura odpowiedzi dla każdej z funkcji. Te informacje pomogą Ci efektywnie zarządzać Twoimi serwerami w chmurze za pośrednictwem API Zomro.

  Aby uzyskać wszystkie dostępne taryfy dla usługi Cloud VPS, można skorzystać z następującej funkcji:

  v2.instances.order.pricelist

   

  Struktura zapytania:
  URL: 

  https://api.zomro.com/

  Metoda zapytania: POST
  Treść zapytania (form-data):

   

  Parametr Przykładowa wartość Opis wartości
  func v2.instances.order.pricelist Funkcja do uzyskiwania dostępnych taryf do zamówienia
  auth 21fc199...c43f71 Token sesji. Jest to jedna z opcji autoryzacji. Więcej o innych opcjach opisano tutaj
  out json Struktura odpowiedzi, której należy oczekiwać

   

  Oto przykład zapytania, które można wykonać z konsoli:

  curl --location 'https://api.zomro.com/' \
  --form 'func="v2.instances.order.pricelist"' \
  --form 'auth="19c8130ac494a5e7c162d246"' \
  --form 'out="json"'

   

  Po wykonaniu zapytania, potrzebne są dane, które znajdują się w następującej strukturze:
   

  doc.list.elem

   

  Oto przykład jednego z elementów, który otrzymujemy:
   

  ...,
  {
  "buttons": {
    "button": {
      "$name": "order",
      "$type": "func",
      "$key": "pricelist",
      "$theme": "primary",
      "$func": "v2.instances.order.param"
    }
  },
  "description": {},
  "detail": [
    {
      "name": {
        "$": "network"
      },
      "value": {
        "$": "IPv4 NL-2"
      }
    },
    {
      "name": {
        "$": "CPU count"
      },
      "value": {
        "$": "1"
      }
    },
    {
      "name": {
        "$": "Memory"
      },
      "value": {
        "$": "2 Gb"
      }
    },
    {
      "name": {
        "$": "Disk space"
      },
      "value": {
        "$": "12 Gb"
      }
    },
    {
      "name": {
        "$": "Port speed"
      },
      "value": {
        "$": "1 Gbit/s."
      }
    },
    {
      "name": {
        "$": "Bandwidth"
      },
      "value": {
        "$": "Unmetered traffic"
      }
    }
  ],
  "flabel": {
    "tag": [
      {
        "$": "72866a3690e44679070d48b8ffa2c963"
      },
      {
        "$": "a362f6fd19c99d07441692bf4cce537c"
      }
    ]
  },
  "id": {
    "$": "6740"
  },
  "pricelist": {
    "$": "6740"
  },
  "prices": {
    "$key": "period_6740",
    "price": {
      "$special_price": "no",
      "cost": {
        "$": "0.13"
      },
      "currency": {
        "$": "EUR"
      },
      "period": {
        "$": "-50"
      }
    }
  },
  "title": {
    "$": "Cloud Essential"
  }
  },
  ...

   

  Mając te dane, można poznać ID taryfy. W naszym przypadku wartość "6740", oraz krótkie informacje o taryfie. Aby uzyskać pełne dane o taryfie, należy skorzystać z funkcji: 

  v2.instances.order.param

  i ID taryfy oraz okresem zamówienia. 

   

  Struktura zapytania:

  URL: 

  https://api.zomro.com/

  Metoda zapytania: POST
  Treść zapytania (form-data):

  Parametr Przykładowa wartość Opis wartości
  func v2.instances.order.param Funkcja do uzyskiwania dodatkowych danych o taryfie
  auth 21fc199...c43f71 Token sesji. Jest to jedna z opcji autoryzacji. Więcej o innych opcjach opisano tutaj
  out json Struktura odpowiedzi, której należy oczekiwać
  order_period -50 Okres, na który można zamówić usługę
  pricelist 6740 ID usługi, którą należy zamówić

  Oto przykład zapytania, które można wykonać z konsoli:

  curl --location 'https://api.zomro.com/' \
  --form 'func="v2.instances.order.param"' \
  --form 'auth="579ea10f7790f5e7de91357c"' \
  --form 'out="json"' \
  --form 'order_period="-50"' \
  --form 'pricelist="6740"'

  Po wykonaniu zapytania, potrzebne są dane, które znajdują się w następującej strukturze:

  doc.slist

  Oto wartości, które otrzymano w wyniku wykonania zapytania:

  {
  "$name": "instances_os",
  "val": [
    {
      "$key": "18d0ee2e-4d57-4f40-9b56-03c1773b5831",
      "$": "AlmaLinux 8"
    },
    {
      "$key": "5da4ad83-45f6-4c0e-9a7e-7a7c18b2be6c",
      "$": "AlmaLinux 9"
    },
    {
      "$key": "3d9d9db6-325a-4d91-9bdb-6c48ad291cb6",
      "$": "CentOS Stream 8"
    },
    {
      "$key": "7d7911e3-7178-4f36-a308-d841db5fe654",
      "$": "CentOS Stream 9"
    },
    {
      "$key": "0bf4deb2-855c-4863-8518-6006d804adbb",
      "$": "Debian 10"
    },
    {
      "$key": "3010ae60-0185-4021-98da-f50013147ebd",
      "$": "Debian 11"
    },
    {
      "$key": "93878ba5-6b9e-4924-a4be-34edb623f808",
      "$": "Debian 12"
    },
    {
      "$key": "1d9dda4c-34b0-4304-a90a-8f3018722fa2",
      "$": "Rocky-Linux-8"
    },
    {
      "$key": "a8b7bcb3-6698-4264-b413-f2b866a46a70",
      "$": "Rocky-Linux-9"
    },
    {
      "$key": "479c96f1-ccc6-47a2-952c-c9e3bbdc8d07",
      "$": "Ubuntu 20.04"
    },
    {
      "$key": "f8f2573f-56c4-44c5-8469-84eee4aa64e7",
      "$": "Ubuntu 22.04"
    },
    {
      "$key": "92fabac2-69cc-46ad-8439-c377e0c90632",
      "$": "Ubuntu 23.04"
    },
    {
      "$key": "6f8476f9-93f0-4ddd-b0fd-624e930ffacd",
      "$": "Ubuntu 23.10"
    }
  ]
  },
  {
  "$name": "addon_6746",
  "val": [
    {
      "$key": "259",
      "$": "IPv4 NL-2 (0.04 EUR)"
    },
    {
      "$key": "260",
      "$": "IPv6 NL-2 (0.00 EUR)"
    }
  ]
  },
  {
  "$name": "addon_6745",
  "val": [
    {
      "$key": "58",
      "$": "1 (0.00 EUR)"
    }
  ]
  },
  {
  "$name": "addon_6744",
  "val": [
    {
      "$key": "42",
      "$": "2 Gb (0.00 EUR)"
    }
  ]
  },
  {
  "$name": "addon_6743",
  "val": [
    {
      "$key": "143",
      "$": "12 Gb (0.00 EUR)"
    }
  ]
  },
  {
  "$name": "addon_6742",
  "val": [
    {
      "$key": "246",
      "$": "1 Gbit/s. (0.00 EUR)"
    }
  ]
  },
  {
  "$name": "addon_6741",
  "val": [
    {
      "$key": "244",
      "$": "Unmetered traffic (0.00 EUR)"
    }
  ]
  },
  {
  "$name": "order_period",
  "val": [
    {
      "$msg": "yes",
      "$key": "-50",
      "$": "Day"
    }
  ]
  },
  {
  "$name": "instances_ssh_keys",
  "val": [
    {
      "$key": "283",
      "$": "new"
    },
    {
      "$key": "471",
      "$": "111"
    },
    {
      "$key": "490",
      "$": "1115"
    }
  ]
  }

   

  Ten zapis dostarcza następujących danych:

   

  Nazwa parametru Opis parametru
  instances_os Możliwe systemy operacyjne, które są dostępne do instalacji dla danej taryfy
  addon_6746 Jaki typ IP używać. Jeśli wybierzesz tylko IPv6, IPv4 nie zostanie przydzielony dla serwera. W przypadku IPv4 - zostanie przydzielony zarówno IPv6, jak i IPv4. Koszt usługi w tym przypadku wzrośnie.
  addon_6745 Liczba CPU dostępnych do zamówienia
  addon_6744 Liczba RAM dostępnych do zamówienia
  addon_6743 Rozmiar przestrzeni dyskowej na serwerze
  addon_6742 Przepustowość ruchu internetowego na serwerze
  addon_6741 Ograniczenie ilości ruchu internetowego na serwerze
  order_period Dostępne okresy płatności za usługę
  instances_ssh_keys Klucze SSH, które zostały dodane w panelu użytkownika

  Używając tych parametrów, można zamówić usługę. 

  Proponujemy również zapoznać się z artykułami, które mogą być przydatne do interakcji z produktami Cloud VPS za pomocą API: