ZALOGUJ
  opened image

  Po zainstalowaniu systemu operacyjnego Windows Server, oprócz kilku kont usługowych, do systemu dodawane są tylko użytkownicy Administrator i Gość (domyślnie wyłączony). Administrator ma pełne uprawnienia na serwerze, ale jeśli konieczne jest udostępnienie dostępu do serwera innej osobie, nieprawidłowe jest udostępnianie hasła użytkownika Administrator z punktu widzenia bezpieczeństwa i możliwości utraty dostępu do serwera. W takim przypadku zaleca się dodatkowo utworzenie użytkownika o ograniczonych uprawnieniach, ale z dostępem przez RDP ("Remote Desktop").


  Aby utworzyć nowego użytkownika, połącz się z serwerem (jak połączyć się z serwerem) i kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start. Wybierz pozycję Zarządzanie komputerem.   

  W otwartym oknie kliknij Local Users and Groups (Lokalni użytkownicy i grupy) - Users (Użytkownicy) - prawym przyciskiem myszy w obszarze listy użytkowników i w menu kontekstowym wybierz New User... (Nowy użytkownik)   

  W polu User name (Nazwa użytkownika) wprowadź nazwę użytkownika, na przykład admin, user2, manager1 itp. W polu Password (Hasło) wprowadź trudne hasło, a w polu Confirm password (Potwierdź hasło) wprowadź ponownie to samo hasło. Hasło powinno być trudne: zaleca się co najmniej 8 znaków, zawierające litery, cyfry i znaki specjalne. Aby utworzyć trudne, ale jednocześnie łatwe do zapamiętania hasło, można na przykład napisać słowo lub zdanie znane tylko Tobie w układzie klawiatury angielskiej, dodając kilka cyfr i znaków specjalnych na początku, końcu i/lub w środku zdania lub słowa.


  Można również odznaczyć pole User must change password at next logon (Użytkownik musi zmienić hasło przy następnym logowaniu).
  Kliknij Create (Utwórz) i zamknij okno (Close).
  Użytkownik został utworzony. 

   

  Teraz udzielmy nowemu użytkownikowi uprawnień dostępu do serwera przez RDP (przez "Remote Desktop").
  Aby to zrobić, otwórz właściwości utworzonego użytkownika, przejdź do zakładki Member of (Członek grup) - kliknij Add (Dodaj) i w otwartym oknie kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane)   

  W otwartym oknie - Find Now (Znajdź) - zaznacz myszką Remote Management Users (Użytkownicy zdalnego pulpitu) - przycisk OK.
   

  Ponownie kliknij OK   

  i jeszcze raz OK.
   


  Teraz utworzony nowy użytkownik Windows Server będzie mógł połączyć się z serwerem przez RDP.