ZALOGUJ
  opened image

  Resetowanie hasła w systemie Windows 2019

   

  W sąsiednim artykule «Resetowanie hasła w systemie Windows Server 2016-2012» pokazaliśmy już, jak bez żadnych trudności zresetować hasło dostępu jako Administrator lub innego użytkownika, mając dostęp do zarządzania maszyną wirtualną. W tym artykule pokażemy, jak to zrobić w systemie Windows Server 2019.

   

  Resetowanie hasła w systemie Windows Server 2019

  W tej wersji systemu operacyjnego obowiązuje inna polityka bezpieczeństwa, dlatego nie można zresetować hasła za pomocą standardowego obrazu odzyskiwania hasła. Będziemy potrzebować obrazu SystemRescue, skorzystamy z piątej wersji.

  Po podłączeniu obrazu odzyskiwania systemu musimy wybrać opcję «SystemRescueCd: domyślne opcje rozruchu». Naciśnij przycisk «Enter» i poczekaj na pełne załadowanie systemu.
   

   

  Najpierw musimy zamontować system operacyjny Windows na obrazie odzyskiwania systemu. Aby dowiedzieć się, jakie urządzenie należy podłączyć, wprowadź polecenie:

  fdisk -l

  Następnie musimy utworzyć katalog /mnt/Windows, do którego podłączymy urządzenie. U nas jest to vda2, ale u Ciebie urządzenie może się różnić. Zazwyczaj musisz wybrać urządzenie, które ma większą pojemność przestrzeni dyskowej, jeśli są dwa, gdzie pierwsze jest urządzeniem rozruchowym, a drugie - głównym.

  mkdir /mnt/Windows
  mount -t ntfs -o rw /dev/vda2 /mnt/Windows

   

   

  Zwróć uwagę, jeśli otrzymasz taką samą wiadomość jak na zrzucie ekranu, oznacza to, że musisz załadować system operacyjny Windows, wyłączając wcześniej obraz odzyskiwania, a następnie ponownie zainicjować go w zakładce «Dyski» na serwerze i uruchomić go, wykonując powyższe trzy polecenia jeszcze raz.

  Po podłączeniu urządzenia do serwera przejdź do katalogu, w którym znajduje się plik SAM. SAM to menedżer kont bezpieczeństwa w systemie operacyjnym Windows, który operuje na bazie danych kont użytkowników.

  cd /mnt/Windows/Windows/System32/config/
  ls -l | grep SAM

   

   

  Aby uniknąć jakichkolwiek nieprzyjemnych sytuacji, wykonaj kopię zapasową pliku za pomocą następującego polecenia:

  cp SAM SAM.back

  Aby wyświetlić konta na serwerze za pomocą SAM, użyj tego polecenia:

  chntpw -l SAM

   

   

  Aby wykonać operacje na wybranym użytkowniku, wpisz polecenie:

  chntpw -u Administrator SAM

  Zamiast Administratora możesz podać nazwę użytkownika, którego potrzebujesz. Wybierz pierwszą opcję «Clear (blankuser password» z listy, wprowadź cyfrę 1. Następnie powinien pojawić się komunikat «Password cleared», wprowadź literę q i możesz bezpiecznie odłączyć dysk odzyskiwania i uruchomić system Windows.

   

   

   

  Podsumowanie

  W tym artykule pokazano, jak zresetować hasło za pomocą dysku odzyskiwania systemu i menedżera kont bezpieczeństwa.