ZALOGUJ
  opened image

  Podłączanie obrazu SystemRescue do maszyny wirtualnej

   

  SystemRescue - to obraz systemu operacyjnego Linux dostępny na nośnikach CD-ROM lub USB do administracji lub debugowania systemu operacyjnego. Obraz nie wymaga instalacji i jest dostępny do pracy, jak tylko go uruchomisz z dysku lub USB. Domyślnie jest dostarczany z wieloma programami, takimi jak narzędzia do zarządzania dyskami, narzędzia systemu plików, programy do administracji siecią i proste edytory tekstowe. System jest dostarczany z najnowszymi jądrami, aby obsługiwać najnowszy sprzęt.

   

  Podłączanie obrazu do maszyny wirtualnej

  Aby podłączyć obraz odzyskiwania do maszyny wirtualnej, musisz go najpierw pobrać. Możesz to zrobić, przechodząc na oficjalną stronę obrazu odzyskiwania - https://www.system-rescue.org lub skorzystać z już przez nas sprawdzonego obrazu SystemRescueCd 5.1.2.

  Przejdź na stronę i otwórz zakładkę "Pobierz". Pobierz obraz zgodnie z architekturą systemu, na przykład amd64 dla systemów 64-bitowych.

  Następnie przejdź do panelu zarządzania VMmanager.

  BILLmanager 5: zakładka "Produkty/Usługi" => zakładka "Serwery wirtualne" => wybierz serwer => kliknij przycisk "Przejdź".

  BILLmanager 6: zakładka "Wszystkie usługi" => pozycja "Serwery wirtualne" => prawy przycisk trzech pionowych kropek => pozycja "Przejdź do panelu".

  Po przejściu do panelu zarządzania, przejdź do zakładki "Zarządzanie" => pozycja "Serwery wirtualne". Wybierz odpowiedni serwer i kliknij przycisk "Zatrzymaj". Następnie kliknij przycisk "Obrazy ISO" i następnie "Załaduj".

  * Domyślnie na wielu serwerach wirtualnych jest już podłączony obraz SystemRescue w wersji szóstej.


  Wróć do zakładki "Maszyny wirtualne", kliknij przycisk "Dyski" i podłącz właśnie pobrany obraz do naszej maszyny wirtualnej.


  * Jeśli podczas podłączania napotkasz powiadomienie, poczekaj kilka minut. Czas oczekiwania czasami może wynosić więcej niż kilka minut, ale nie martw się.

  "Wybrany obraz ISO jest niedostępny na węźle klastra, na którym znajduje się maszyna wirtualna. Jeśli obraz został niedawno załadowany, poczekaj na zakończenie synchronizacji obrazu między węzłami klastra. Szybkość synchronizacji zależy od rozmiaru obrazu i parametrów kanału komunikacyjnego."

  Po podłączeniu obrazu możesz przejść do zakładki "Serwery wirtualne" i uruchomić maszynę wirtualną. Zwróć uwagę, że jeśli chcesz uruchomić SystemRescue w odpowiednim trybie, z których jest aż 6, nie zwlekaj z przejściem do zakładki VNC, możesz do niej przejść, klikając odpowiedni przycisk. Jeśli nie wykonasz żadnej czynności, zostanie wybrana domyślna opcja (1).

  Oto wygląd ekranu startowego SystemRescue.

  Podsumowanie

  Teraz wiesz, jak podłączyć obraz odzyskiwania systemu w przypadku jakichkolwiek awarii i spróbować zlokalizować błąd. Tą metodą można podłączyć nie tylko wymieniony przez nas obraz, ale także inne.