PIESLĒGTIES

  Datu centri ZOMRO

  APSARDZE
  UGUNSDZEЉANAS SISTEMA
  KONDICIONEЉANAS SISTEMA
  KOMUNIKACIJAS
  ENERGETISKA DROЉIBA
  IEKARTA

  Gar Data-centra perimetru ir ћogs, pie kura ir pieslegts augsts spriegums, un viss noћogojuma garums ir redzams arejas videonoveroљanas kameras. Attalinati vadamie sluћu tipa varti ar sarunu ierici noverљ iespeju nesankcioneti ieklut Data-Centra perimetra. Ieeja eka, ka ari iekљejas telpas ir iespejama stingri pec identifikacijas un pilnvaru parbaudes. Nevienam nav piekluves Jusu iekartai bez Jusu iepriekљejas piekriљanas. Data-Centra augstas droљibas raditajs ir PCI-DSS sertifikats, kas apliecina, ka musu Data-Centrs ir droљs plastika karљu procesinga taja izvietoљanai.

  Pec ugunsdzesibas sistemas var spriest par Data-Centra nopietnibu. Ir ierikota dumu loti agrinas atraљanas sistema VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus) nekavejoties pazino ugunsdzesibas sistemai uz inertas gazes argona pamata. Ugunsdzesibas sistema ir saistita ar ventilacijas sistemu, kura izsledzas dzeљanas laika. Data Centra sienas ir ugunsizturigas un spej izturet augsto temperaturu iedarbibu ne mazak neka 180 minuљu laika. Turklat tiek pielietota ugunsgreka atraљanas sistema uz optisko detektoru pamata, kuri fikse izmainas gaisa griestos, ka ari siltuma detektoru. Visas sistemas monitore kvalificets atbalsta dienests visu diennakti.

  Tiek nodroљinata Data-Centra dzeseљana ar 2N rezerveљanu 2N. Tiek uzturets 24 ° ? (± 5 ° C), relativais mitrums 50% (± 25%). Data-Centra ieviesta paљiem sava dabiskas dzeseљanas koncepcija. Љi dzeseљanas metode ar zemu energijas paterinu lauj pratigi izmantot arejo gaisu, kuram ir ideala temperatura un mitrums, pateicoties Niderlandes merenajam klimatam.

  Mūsu datu centriem ir datu savienojumi ar gandrīz katru pasaules valsti. Atrašanās vieta Nīderlandē nodrošina lielisku komunikāciju starp dažādiem reģioniem. Traffic apmaiņas punkts atrodas mūsu datu centros. Pateicoties nepārtrauktiem uzlabojumiem, atjauninātām iekārtām un pieredzējušiem inženieriem, ZOMRO piedāvā kvalitatīvus pakalpojumus. Sadarbojamies ar vairākiem Premium provideriem un sadarbojamies ar TIER-III datu centriem. Nepārtrauktas izaugsmes dēļ datu centru jauda ir 10 TB/s. Mūsu tīkls ir aizsargāts pret DDoS draudiem. Šie datu centri, iespējams, lepojas ar labākajām komunikācijas iespējām Eiropā.

  Akumulatoru bateriju zale APC un 16 dizela generatoru (pa 1540 ?WA) nodroљina nepartrauktu energijas padoљanu Data-Centram no 2007.gada. Vienam statnim standarti tiek padoti 15 ?Wt, bet pec pieprasijuma var but padoti 25 ?Wt.

  Mes nodroљinam tikai zimolu iekartu Hewlett Packard, IBM, Dell kompaniju. Iznomajot serveri, Jus varat nesatraukties par ta tehnisko stavokli.

  DATA-CENTRA IZVIETOЉANA NIDERLANDES

  GALERIJA

  • slide1
  • slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6
  • slide7
  • slide8