PIESLĒGTIES
  opened image

  Docker-compose ir spēcīgs rīks Docker konteineru izveidei un pārvaldībai. Šis rīks ļauj izveidot, startēt un pārvaldīt vairākus konteinerus, kas mijiedarbojas viens ar otru. Šajā rakstā mēs apskatīsim dažas komandas, kas var būt noderīgas, strādājot ar Docker-compose.

  Tātad, sāksim.
   

  1. Konteineru pārvaldības komandas:
  • docker-compose up: visu konteineru startēšanai, kas ir definēti docker-compose.yml failā. 

         Piemēram, komanda "docker-compose up" startēs visus konteinerus no docker-compose.yml faila pašreizējā direktorijā.

  • docker-compose down: visu konteineru apstādināšanai un dzēšanai, kas ir definēti docker-compose.yml failā. 

         Piemēram, komanda "docker-compose down" apstādinās un dzēsīs visus konteinerus, kas tika startēti ar docker-compose.yml faila palīdzību.
   

  1. Servisu pārvaldības komandas:
  • docker-compose ps: visu startēto konteineru saraksta un to statusu parādīšanai. 

         Piemēram, komanda "docker-compose ps" parādīs visus startētos konteinerus no docker-compose.yml faila.

  • docker-compose up -d [SERVISS]: konkrēta servisa startēšanai no docker-compose.yml faila. 

         Piemēram, komanda "docker-compose up nextcloud" startēs tikai nextcloud konteineri no docker-compose.yml faila, kas bija apstādināts.

  1. Attēlu pārvaldības komandas:
  • docker-compose pull: visu attēlu lejupielādei, kas ir definēti docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose pull" lejupielādēs visus attēlus, kas ir norādīti docker-compose.yml failā.
  • docker-compose build: attēlu būvēšanai, kas ir definēti docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose build" izveidos visus attēlus, kas ir norādīti docker-compose.yml failā.
  1. Žurnālu pārvaldības komandas:
  • docker-compose logs: visu konteineru žurnālu skatīšanai, kas ir definēti docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose logs" parādīs visu konteineru žurnālus no docker-compose.yml faila.

  • docker-compose logs [SERVISS]: konkrēta servisa žurnālu skatīšanai no docker-compose.yml faila. Piemēram, komanda "docker-compose logs nextcloud_db" parādīs tikai datu bāzes konteineru žurnālus no docker-compose.yml faila.

  1. Konteineru pārvaldības komandas darbības laikā:
  • docker-compose stop: visu konteineru apstādināšanai, kas ir definēti docker-compose.yml failā, bet bez to dzēšanas. Piemēram, komanda "docker-compose stop" apstādinās visus konteinerus no docker-compose.yml faila.

  • docker-compose start: visu apstādināto konteineru startēšanai, kas ir definēti docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose start" startēs visus apstādinātos konteinerus no docker-compose.yml faila.


   

   

  • docker-compose up --force-recreate liek Docker Compose atkārtoti izveidot konteinerus, pat ja to konfigurācija vai attēls nav mainījies. Tas nozīmē, ka Compose apstādinās un dzēsīs esošos konteinerus norādītajiem servisiem docker-compose.yml failā, un pēc tam izveidos jaunus konteinerus no nulles, izmantojot jaunāko attēlu versiju, kas ir norādīta failā. --force-recreate opcijas izmantošana ir noderīga situācijās, kad jūs esat veikuši izmaiņas docker-compose.yml failā, kas ietekmē konteineru konfigurāciju, piemēram, vides mainīgās vai portu kartēšanu.

   

   

   

  1. Tīklu pārvaldības komandas:

   

  • docker-compose network ls: saraksta parādīšanai ar visiem tīkliem, kas ir definēti docker-compose.yml failā, ja tādi ir. Var izmantot arī komandu docker network ls.

  • docker-compose network create [TĪKLS]: jauna tīkla izveidei docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose network create frontend" izveidos jaunu tīklu ar nosaukumu frontend docker-compose.yml failā.
  • docker-compose network rm [TĪKLS]: tīkla dzēšanai, kas ir definēts docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose network rm frontend" dzēsīs tīklu ar nosaukumu frontend no docker-compose.yml faila.
  1. Vides mainīgo pārvaldības komandas:
  • docker-compose config: docker-compose.yml faila pareizības pārbaudei un visu vides mainīgo parādīšanai, kas ir definēti tajā. Piemēram, komanda "docker-compose config" pārbaudīs docker-compose.yml faila pareizību un parādīs visus vides mainīgos, kas ir definēti tajā.

  • docker-compose exec [SERVISS] [KOMANDA]: komandas izpildei konteinerī, kas ir definēts docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose exec nextcloud ls" izpildīs komandu "ls" iekš nextcloud konteinerī, kas ir definēts docker-compose.yml failā.

  1. Apjoma pārvaldības komandas:
  • docker-compose volume ls: visu apjomu saraksta parādīšanai, kas ir definēti docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose volume ls" vai "docker volume ls" parādīs visus apjomus, kas ir definēti docker-compose.yml failā.

  • docker-compose volume create [APJOMS]: jauna apjoma izveidei, kas ir definēts docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose volume create db_data" izveidos jaunu apjomu ar nosaukumu db_data docker-compose.yml failā.
  • docker-compose volume rm [APJOMS]: apjoma dzēšanai, kas ir definēts docker-compose.yml failā. Piemēram, komanda "docker-compose volume rm db_data" dzēsīs apjomu ar nosaukumu db_data no docker-compose.yml faila.


  Šajā rakstā mēs apskatījām pamata komandas darbam ar Docker Compose, piemēram, konteineru startēšanu un apstādināšanu, tīklu un apjoma izveidi, kā arī apjomu pārvaldību. Iepazīšanās ar šīm komandām palīdzēs efektīvāk izmantot Docker Compose, izstrādājot un izvietojot lietojumprogrammas konteineros.