PIESLĒGTIES
  opened image

  Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā uzstādīt phpMyAdmin Docker konteinerā, kā arī apskatīsim docker-compose faila sintaksi un veiksim uzstādīšanu.
   

  Sāksim ar Docker uzstādīšanu. 

  Atjauninām OS paketes. 
   

  apt update


  Uzstādīsim nepieciešamās paketes un pievienosim jaunu repozitoriju:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  Tagad atjaunināsim paketes ar jauno repozitoriju:

   

   

   

   

  apt update

   

  Tagad uzstādīsim pašu Docker.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  Pārbaudām Docker versiju:

   

   

   

   

  docker --version

   


  Pārbaudām statusu:

   

   

   

   

  systemctl status docker

     Ja tas nav palaists, tad palaižam:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  Un pievienojam automātiskai palaišanai.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

   

  Uzstādīsim Docker-Compose

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

  Uzstādām izpildes tiesības. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Pārbaudām, kā uzstādījās Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  Izveidosim failu *.yaml Docker-Compose.

  Lai nākotnē orientētos, kur un kas ir uzstādīts, izveidosim atsevišķu mapi šim projektam katalogā /home un pāriesim uz to.

   

   

   

   

  mkdir /home/phpmyadmin && cd /home/phpmyadmin

   


  Jūs arī varat izmantot citu direktoriju  šī un citu projektu izvietošanai. 

  Izmantosim repozitoriju, lai izveidotu failu docker-compose.yaml pēc saites https://hub.docker.com/_/phpmyadmin

  Izveidojam failu docker-compose.yaml vai docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  Un pievienojam tam sekojošo kodu:

   

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
   phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    restart: always
    ports:
     - 8090:80
    environment:
        - PMA_ARBITRARY=1

     Kur:

  phpmyadmin: Jūsu konteinera nosaukums;
  image: phpmyadmin: attēls, no kura tiks izvērsts phpmyadmin
  8090:80 - ports 8090, kuru izmantosim pieslēgšanai pie phpmyadmin
  restart:always  - norāda, ka konteiners tiks pārstartēts kļūmes vai servera pārstartēšanas gadījumā
  PMA_ARBITRARY=1 - norāda, ka iespējams pieslēgties pie patvaļīga datubāzes servera (Kā piesaistīt konkrētam serverim phpmyadmin paneli, var iepazīties šajā rakstā)

  Palaidīsim mūsu skriptu (tam jāatrodas direktorijā, kur izveidots mūsu fails. Šajā gadījumā tas ir /home/phpmyadmin):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  Gaidām attēlu lejupielādi un izvēršanu.

  Pārbaudām:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   

  vai 

   

   

   

   

  docker ps

     Lai skatītu logus, izmantojiet komandu 

   

  docker logs -f phpmyadmin
  


  Tāpat var veikt uzstādīšanu tikai docker:

   

   

   

  docker run -d --restart always --name phpmyadmin -e PMA_ARBITRARY=1 -p 8090:80 phpmyadmin

     Lai pieslēgtos pie phpmyadmin — atveriet pārlūkprogrammu un pārejiet uz adresi — http://YOUR_IP_SERVER:8090/ 


  Tagad varam pieslēgt datubāzes serveri.
  Laukā Server ievadām datubāzes servera IP, laukā Username - lietotāju (šajā gadījumā tas ir root), laukā Password - root lietotāja parole datubāzes serverim.

  Ja Jums vēl nav uzstādīts datubāzes serveris Docker, tad rakstā Kā uzstādīt MariaDB Docker apskatīsim, kā to izdarīt, un redzēsim, kā šo datubāzes serveri izvērst kopā ar phpMyAdmin.