PIESLĒGTIES
  opened image

  Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā uzstādīt Docker konteinerī postgreSQL un pgadmin4 paneli, izmantojot docker-compose.
   

  Uzstādīsim Docker. 

  Bet vispirms, nepieciešams atjaunināt OS paketes. 
   

  apt update

  Uzstādīsim nepieciešamās paketes un pievienosim jaunu repozitoriju:
   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

  Atjaunināsim paketes ar jauno repozitoriju:
   

  apt update

  Tagad uzstādīsim pašu Docker.
   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

  Pārbaudīsim versiju:
   

  docker --version  Pārbaudīsim statusu:

   

   

   

  systemctl status docker

     Ja tas nav palaists, tad palaižam:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  Un pievienojam automātiskai palaišanai.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

  Uzstādīsim Docker-Compose

   

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Uzstādām tiesības uz palaišanu. 

   

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Pārbaudām, kā uzstādījās Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

     Izveidosim failu *.yaml Docker-Compose.

  Lai nākotnē orientētos, kas mums ir uzstādīts, izveidosim atsevišķu mapi šim projektam katalogā /home un pāriesim uz to.

   

   

   

   

  mkdir /home/postgres && cd /home/postgres

   

  Jūs arī varat izmantot citu direktoriju  šī un citu projektu izvietošanai. 

  Izmantosim repozitoriju, lai izveidotu failu docker-compose.yaml pēc saites https://hub.docker.com/_/postgres

  Izveidojam failu docker-compose.yaml vai docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   

  Un pievienojam tam sekojošo kodu:

   

   

   

   

  version: '3.8'
  services:
   db_postgres:
    image: postgres
    container_name: postgres
    restart: always
    environment:
     POSTGRES_USER: root
     POSTGRES_PASSWORD: root
     POSTGRES_DB: test_db
    ports:
     - "54320:5432"
    volumes:
     - local_pgdаta:/var/lib/postgresql/data
   pgadmin4:
    container_name: pgadmin4
    image: dpage/pgadmin4
    restart: always
    environment:
     PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: [email protected]
     PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: root
    ports:
     - "5050:80"
    volumes:
     - pgadmin-dаta:/var/lib/pgadmin
  volumes:
   local_pgdаta:
   pgadmin-dаta:
  
  

   


  Kur:

  container_name: Jūsu konteinera nosaukums;
  POSTGRES_USER: Lietotājs izveidojamai datubāzei;
  POSTGRES_PASSWORD: parole lietotājam, kuru izveidojam;
  POSTGRES_DB: datubāzes nosaukums;
  PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: e-pasts/lietošanas vārds autorizācijai pgadmin;
  PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: parole lietotājam pgadmin;
  5050:80: ports, pa kuru darbojas pgadmin.

  Palaidīsim mūsu skriptu (tam jāatrodas direktorijā, kur izveidots mūsu fails. Šajā gadījumā tas ir /home/postgres):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  Gaidām attēlu lejupielādi un izvēršanu.

  Pārbaudām:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   


  vai 

   

   

   

   

  docker ps

     Tagad, lai pieslēgtos datubāzei, var izmantot konteinera IP ar portu 54320 vai konteinera nosaukumu postgres ar portu 54320 (IP:54320 vai postgres:54320) 

  Lai skatītu žurnālus, izmantojiet komandu: 

   

   

   

   

  docker logs -f postgres
  

     Lai konfigurētu pgadmin — atveriet pārlūkprogrammu un pārejiet uz adresi — http://YOUR_IP_SERVER:5050/ . Pieslēgšanās detaļās hosta nosaukumam norādiet postgreSQL konteinera nosaukumu vai e-pastu, kuru norādījāt PGADMIN_DEFAULT_EMAIL un paroli root

  Tagad pieslēgsim postgreSQL datubāzes serveri pgadmin4.


  Ievadām datus, kurus norādījām docker-compose.yaml


   Tagad Jūs varat izveidot postgreSQL datubāzes pgadmin4.