PRISIJUNGTI
  opened image

  Docker-compose yra galingas įrankis Docker konteinerių kūrimui ir valdymui. Šis įrankis leidžia kurti, paleisti ir valdyti daugybę tarpusavyje sąveikaujančių konteinerių. Šiame straipsnyje apžvelgsime keletą komandų, kurios gali būti naudingos dirbant su Docker-compose.

  Taigi, pradėkime.
   

  1. Komandos konteinerių valdymui:
  • docker-compose up: paleidžia visus konteinerius, apibrėžtus docker-compose.yml faile. 

         Pavyzdžiui, komanda "docker-compose up" paleis visus konteinerius iš docker-compose.yml failo esančio dabartiniame kataloge.

  • docker-compose down: sustabdo ir ištrina visus konteinerius, apibrėžtus docker-compose.yml faile. 

         Pavyzdžiui, komanda "docker-compose down" sustabdys ir ištrins visus konteinerius, kurie buvo paleisti naudojant docker-compose.yml failą.
   

  1. Komandos paslaugų valdymui:
  • docker-compose ps: rodo paleistų konteinerių sąrašą ir jų būsenas. 

         Pavyzdžiui, komanda "docker-compose ps" parodys visus paleistus konteinerius iš docker-compose.yml failo.

  • docker-compose up -d [SERVICE]: paleidžia konkrečią paslaugą iš docker-compose.yml failo. 

          Pavyzdžiui, komanda "docker-compose up nextcloud" paleis tik nextcloud konteinerį iš docker-compose.yml failo, kuris buvo sustabdytas.

  1. Komandos atvaizdų valdymui:
  • docker-compose pull: atsisiunčia visus atvaizdus, apibrėžtus docker-compose.yml faile. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose pull" atsisiųs visus atvaizdus, nurodytus docker-compose.yml faile.
  • docker-compose build: sukompiliuoja atvaizdus, apibrėžtus docker-compose.yml faile. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose build" sukompiliuos visus atvaizdus, nurodytus docker-compose.yml faile.
  1. Komandos žurnalų valdymui:
  • docker-compose logs: peržiūri visų konteinerių, apibrėžtų docker-compose.yml faile, žurnalus. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose logs" atspausdins visų konteinerių iš docker-compose.yml failo žurnalus.

  • docker-compose logs [SERVICE]: peržiūri konkrečios paslaugos iš docker-compose.yml failo žurnalus. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose logs nextcloud_db" atspausdins tik duomenų bazės konteinerio iš docker-compose.yml failo žurnalus.

  1. Komandos darbinių konteinerių valdymui:
  • docker-compose stop: sustabdo visus konteinerius, apibrėžtus docker-compose.yml faile, bet jų neištrina. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose stop" sustabdys visus konteinerius iš docker-compose.yml failo.

  • docker-compose start: paleidžia visus sustabdytus konteinerius, apibrėžtus docker-compose.yml faile. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose start" paleis visus sustabdytus konteinerius iš docker-compose.yml failo.

   

   

  • docker-compose up --force-recreate verčia Docker Compose iš naujo sukurti konteinerius, net jei jų konfigūracija ar atvaizdas nepasikeitė. Tai reiškia, kad Compose sustabdys ir ištrins esamus konteinerius nurodytoms paslaugoms docker-compose.yml faile, o tada sukurs naujus konteinerius iš naujo, naudodamas naujausias apibrėžtas atvaizdus. Naudoti --force-recreate parinktį yra naudinga situacijose, kai įvedate pakeitimus į docker-compose.yml failą, kurie liečia konteinerio konfigūraciją, pvz., aplinkos kintamuosius ar portų mapavimą.

   

   

   

  1. Komandos tinklų valdymui:

   

  • docker-compose network ls: rodo tinklų, apibrėžtų docker-compose.yml faile, sąrašą, jei jie yra. Taip pat galima naudoti komandą docker network ls.

  • docker-compose network create [NETWORK]: naujo tinklo kūrimui docker-compose.yml faile. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose network create frontend" sukurs naują tinklą pavadinimu frontend docker-compose.yml faile.
  • docker-compose network rm [NETWORK]: tinklo ištrinimui, apibrėžto docker-compose.yml faile. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose network rm frontend" ištrins tinklą pavadinimu frontend iš docker-compose.yml failo.
  1. Komandos aplinkos kintamųjų valdymui:
  • docker-compose config: docker-compose.yml failo teisingumo patikrinimui ir joje apibrėžtų visų aplinkos kintamųjų rodymui. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose config" patikrins docker-compose.yml failo teisingumą ir parodys visus joje apibrėžtus aplinkos kintamuosius.

  • docker-compose exec [SERVICE] [COMMAND]: komandos vykdymui konteineryje, apibrėžtame docker-compose.yml faile. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose exec nextcloud ls" vykdys "ls" komandą nextcloud konteineryje, kuris apibrėžtas docker-compose.yml faile.

  1. Komandos tomų valdymui:
  • docker-compose volume ls: rodo visų tomų, apibrėžtų docker-compose.yml faile, sąrašą. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose volume ls" arba "docker volume ls" parodys visus tomus, kurie apibrėžti docker-compose.yml faile.

  • docker-compose volume create [VOLUME]: naujo tomo kūrimui, apibrėžto docker-compose.yml faile. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose volume create db_data" sukurs naują tomą pavadinimu db_data docker-compose.yml faile.
  • docker-compose volume rm [VOLUME]: tomo ištrinimui, apibrėžto docker-compose.yml faile. Pavyzdžiui, komanda "docker-compose volume rm db_data" ištrins tomą pavadinimu db_data iš docker-compose.yml failo.


  Šiame straipsnyje apžvelgėme pagrindines komandas, reikalingas dirbant su Docker Compose, tokias kaip konteinerių paleidimas ir sustabdymas, tinklų ir tomų kūrimas, taip pat tomų valdymas. Šių komandų pažinimas padės efektyviau naudoti Docker Compose konteinerizuotų aplikacijų kūrimui ir diegimui.