PRISIJUNGTI
  opened image

  FileBrowser teikia failų valdymo sąsają jūsų serveryje. Tai geras FileZilla, WinSCP ir kt. failų tvarkytuvų pakaitalas. Jį galima naudoti įkėlimui, šalinimui, peržiūrai, pervadinimui ir redagavimui įvairių failų. Taip pat čia galima kurti vartotojus ir jiems priskirti teises. Kūrti laikinus nuorodas į failus ar aplankus.

  Šiame straipsnyje aptarsime, kaip jį įdiegti naudojant Docker konteinerį, taip pat naudojant docker-compose.

   

  Docker įdiegimas. 

   

  Bet prieš tai, reikia atnaujinti OS paketus. 
   

  apt update


  Įdiekite reikiamus paketus ir pridėkite naują saugyklą:

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  Atnaujinkite paketus su nauja saugykla:

   

   

   

  apt update

   


  Dabar įdiekite patį Docker.

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  Patikrinkite versiją:

   

   

   

  docker --version

   


  Patikrinkime būseną:

   

   

  systemctl status docker

   


  Jei jis nepradėjo veikti, tada paleidžiame:

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  Ir pridedame į automatinį paleidimą.

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

  Docker-Compose įdiegimas

   

   

  Šiam projektui mums pakaks 1.25 versijos. 
   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  


  Suteikiame paleidimo teises. 

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Patikriname, kaip įsidiegė Docker-Compose:

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  Pridedame Linux vartotoją į docker grupę:

   

   

   

   

  usermod -aG docker $USER
  

   


  Sukuriame *.yaml failą Docker-Compose.

  Kad ateityje žinotume, ką įsidiegėme, sukuriame atskirą aplanką šiam projektui /home kataloge ir pereiname į jį.

   

   

  mkdir /home/filebrowser && cd /home/filebrowser

   

  Taip pat galite naudoti kitą direktoriją  šio ir kitų projektų talpinimui. 

  Naudokime repozitoriją docker-compose.yaml failo kūrimui pagal nuorodą https://hub.docker.com/r/filebrowser/filebrowser

  Kuriame failą docker-compose.yaml arba docker-compose.yml,

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   

  Ir įdedame į jį šį kodą:

   

   

  version: '3.3'
  services:
    filebrowser:
      container_name: filebrowser
      volumes:
      - /:/srv
      - /root/filebrowser/datbase/filebrowser.db:/database/filebrowser.db
      environment:
      - PUID=0
      - PGID=0
      ports:
      - 9090:80
      restart: always
          image: filebrowser/filebrowser:s6

   


  Kur:

  container_name: jūsų konteinerio pavadinimas;
  Bloke volumes nurodome kelius, kur bus galima saugoti duomenų bazę ir patį failų aplanką. Šiame pavyzdyje nurodytas / (šaknis), leidžiantis turėti prieigą prie visų failų serveryje. 
  ports: 9090 - prievadas, per kurį bus vykdomas prisijungimas prie valdymo panelės.


  Taip pat prieš paleidžiant docker-compose, sukuriame duomenų bazės failą filebrowser.db nurodytu keliu volumes -  /root/filebrowser/database/
  Jei to nepadarome, žurnaluose matysime klaidą: filebrowser.db yra katalogas. 

  Paleidžiame skriptą (tam reikia būti direktorijoje, kurioje sukurtas mūsų failas. Šiuo atveju tai /home/filebrowser/):

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   

  Laukiame atvaizdų atsisiuntimo ir išskleidimo.

  Patikriname:

   

   

   

  docker-compose ps
  

   

  arba 

   

   

   

  docker ps
  

     Taip pat galite įdiegti FileBrowser viena komanda be naudojimo docker compose.

   

   

  docker run -v /:/srv -v /root/filebrowser/datbase/filebrowser.db:/database/filebrowser.db -e PUID=0 -e PGID=0 -p 9090:80 -d filebrowser/filebrowser:s6


  Logų peržiūrai naudokite komandą 

  docker logs -f filebrowser
     

  Dabar galite naudoti savo serverio IP ir nurodytą prievadą, šiuo atveju tai 9090, norėdami prisijungti prie internetinės sąsajos. 

  Autorizacijai naudokite:
  vartotojo vardas: admin
  slaptažodis: admin
   

  Malonaus naudojimo.