PRISIJUNGTI
  opened image

  Šiame straipsnyje aptarsime, kaip įdiegti MySQL 8 serverį Docker konteineryje ir kaip jį prijungti prie phpMyAdmin naudojant docker-compose, kurį įdiegėme straipsnyje "Kaip įdiegti phpMyAdmin Docker".
   

  Taigi, įdiekime Docker. 
  Kaip įprasta, atnaujiname OS paketus. 

   

  apt update
  


  Įdiegiame reikalingus paketus ir pridedame naują saugyklą:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  

   


  Atnaujiname paketus su nauja saugykla:

   

   

   

   

  apt update
  

   


  Įdiegiame Docker.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
  

   


  Patikriname Docker versiją:

   

   

   

   

  docker --version
  

   


  Patikriname būseną:

   

   

   

   

  systemctl status docker
  

   


  Jei jis nepradėjo veikti, paleidžiame:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  Ir pridedame į automatinį paleidimą.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

  Įdiegiame Docker-Compose

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  


  Suteikiame vykdymo teises docker-compose failui. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Patikriname, ar Docker-Compose įdiegtas:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

     Kaip matome, viskas tvarkoje. Pereiname prie Docker-Compose failo kūrimo.

  Kad ateityje būtų lengviau orientuotis, kur ir kas įdiegta, sukursime atskirą aplanką šiam projektui kataloge /home ir pereisime į jį.

   

   

   

   

  mkdir /home/mysql && cd /home/mysql
  

   


  Šiame vadove įdiegsime konkrečią MySQL 8 versiją. Tam naudosime saugyklą iš hub.docker.com

  Norėdami sukurti docker-compose.yaml failą, naudosime saugyklą pagal nuorodą https://hub.docker.com/_/mysql

  Sukuriame failą docker-compose.yaml arba docker-compose.yml:

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  Ir pridedame į jį šį kodą:

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
     db_mysql:
        container_name: db_mysql
        image: mysql
        ports:
          - "3311:3306"
        restart: always
        environment:
          MYSQL_USER: admin
          MYSQL_PASSWORD: rNZzq5U37DqJlNe
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 4kDGQDYe4JxDjRd
        volumes:
          - /var/lib/mysqld:/var/lib/mysql

   


  Kur:

  db_mysql: Jūsų konteinerio pavadinimas;
  image: mysql: vaizdas, iš kurio bus diegiama mysql 8;
  ports: 3311:3306 - 3311 prievadas, kurį naudosime prisijungimui prie mysql;
  restart:always  - nurodo, kad konteineris bus paleistas iš naujo gedimo ar serverio perkrovimo atveju;
  mysql_USER: naujo vartotojo sukūrimas, šiuo atveju tai yra admin;
  mysql_PASSWORD: slaptažodis vartotojui admin;
  mysql_ROOT_PASSWORD: šis slaptažodis bus nustatytas root supervartotojo mysql paskyrai;
  volumes nurodome bendrą katalogą, kad perkrovus konteinerį būtų išsaugoti duomenų bazės duomenys.

  Paleidžiame mūsų skriptą (tam reikia būti kataloge, kuriame sukurtas mūsų failas. Šiuo atveju tai /home/mysql):

   

   

   

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   


  Laukiame, kol bus atsisiųsti vaizdai ir diegimas bus baigtas.

  Patikriname:

   

   

   

   

  docker-compose ps
  

   


  arba 

   

   

   

   

  docker ps
  

     Norėdami peržiūrėti žurnalus, naudokite komandą 

   

   

   

   

  docker logs -f db_mysql
  

   


  Taip pat šią MySQL 8 versiją galima įdiegti kartu su phpMyAdmin ir prijungti prie jos. Pažiūrėkime, kaip tai padaryti.

  Redaguojame sukurtą failą docker-compose.yaml

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

     Pridedame žemiau šią konstrukciją:

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
     db_mysql:
        container_name: db_mysql
        image: mysql
        ports:
          - "3311:3306"
        restart: always
        environment:
          MYSQL_USER: admin
          MYSQL_PASSWORD: rNZzq5U37DqJlNe
          MYSQL_ROOT_PASSWORD: 4kDGQDYe4JxDjRd
        volumes:
          - /var/lib/mysqld:/var/lib/mysql
     phpmyadmin:
        container_name: phpmyadmin
        image: phpmyadmin
        restart: always
        ports:
          - "8091:80"
        environment:
          - PMA_HOST=db_mysql
        depends_on:
          - db_mysql


  Sektoriuje phpmyadmin pridėjome phpmyadmin vaizdą, nurodėme jam prievadą 8091, tačiau dabar jis bus pririštas prie konkretaus duomenų bazės serverio, būtent prie to, kurį įdiegėme/mysql 8

  Šis parametras nurodytas bloke enviroment, kur: 
  PMA_HOST=db_mysql - nurodo konteinerį/bloką mysql, kuris aprašytas aukščiau šiame faile.
  Taip pat direktyva depends_on: nurodo priklausomybę nuo konteinerio db_mysql paleidimo. Tai reiškia, kad kol nebus paleistas konteineris su mysql, konteineris su phpmyadmin nebus paleistas. 

  Galime paleisti phpmyadmin ir mysql viena komanda.

   

   

   

   

   

  docker-compose up -d 
  

   


  Patikriname:

   

   

   

   

  docker-compose ps
  

   


  Kaip matome, konteineriai paleisti. 


  Panašiu būdu galite įdiegti reikiamą MariaDB duomenų bazės versiją. Kaip tai padaryti, galite sužinoti šiame straipsnyje.