PRISIJUNGTI
  opened image

  Šiame straipsnyje aptarsime, kaip įdiegti phpMyAdmin Docker konteineryje, taip pat aptarsime docker-compose failo sintaksę ir atliksime diegimą.
   

  Pirmiausia įdiegsime Docker. 

  Atnaujiname OS paketus. 
   

  apt update


  Įdiegsime reikalingus paketus ir pridėsime naują saugyklą:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  Dabar atnaujinsime paketus su nauja saugykla:

   

   

   

   

  apt update

   

  Dabar įdiegsime patį Docker.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  Patikriname Docker versiją:

   

   

   

   

  docker --version

   


  Patikriname būseną:

   

   

   

   

  systemctl status docker

     Jei jis nepradėjo veikti, paleidžiame:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  Ir pridedame į automatinį paleidimą.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

   

  Įdiegsime Docker-Compose

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

  Nustatome vykdymo teises. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  Patikriname, kaip įdiegėme Docker-Compose:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  Sukursime failą *.yaml Docker-Compose.

  Kad ateityje būtų lengviau orientuotis, kur ir kas yra įdiegta, sukursime atskirą aplanką šiam projektui kataloge /home ir pereisime į jį.

   

   

   

   

  mkdir /home/phpmyadmin && cd /home/phpmyadmin

   


  Taip pat galite naudoti kitą katalogą  šio ir kitų projektų talpinimui. 

  Naudosimės saugykla, kad sukurtume failą docker-compose.yaml pagal nuorodą https://hub.docker.com/_/phpmyadmin

  Sukuriame failą docker-compose.yaml arba docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  Ir pridedame į jį šį kodą:

   

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
   phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    restart: always
    ports:
     - 8090:80
    environment:
        - PMA_ARBITRARY=1

     Kur:

  phpmyadmin: jūsų konteinerio pavadinimas;
  image: phpmyadmin: vaizdas, iš kurio bus diegiamas phpmyadmin
  8090:80 - 8090 prievadas, kurį naudosime prisijungimui prie phpmyadmin
  restart:always  - nurodo, kad konteineris bus paleistas iš naujo gedimo ar serverio perkrovimo atveju
  PMA_ARBITRARY=1 - nurodo, kad galima prisijungti prie bet kurio duomenų bazės serverio (Kaip susieti phpmyadmin su konkrečiu serveriu, galite sužinoti šiame straipsnyje)

  Paleidžiame mūsų skriptą (tam reikia būti kataloge, kuriame sukurtas mūsų failas. Šiuo atveju tai /home/phpmyadmin):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  Laukiame, kol bus atsisiųsti vaizdai ir diegimas bus baigtas.

  Patikriname:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   

  arba 

   

   

   

   

  docker ps

     Norėdami peržiūrėti žurnalus, naudokite komandą 

   

  docker logs -f phpmyadmin
  


  Taip pat galima atlikti diegimą tik docker:

   

   

   

  docker run -d --restart always --name phpmyadmin -e PMA_ARBITRARY=1 -p 8090:80 phpmyadmin

     Norėdami prisijungti prie phpmyadmin — atidarykite naršyklę ir eikite į adresą — http://YOUR_IP_SERVER:8090/ 


  Dabar galime prijungti duomenų bazės serverį.
  Lauke Server įveskite duomenų bazės serverio IP, lauke Username - vartotoją (šiuo atveju tai root), lauke Password - root vartotojo slaptažodį duomenų bazės serverio.

  Jei dar neturite įdiegto duomenų bazės serverio Docker, straipsnyje Kaip įdiegti MariaDB Docker aptarsime, kaip tai padaryti, ir pamatysime, kaip šį duomenų bazės serverį diegti kartu su phpMyAdmin.