შესვლა

  Zomro- ს სერვერებთან არსებული კავშირის ხარისხის შემოწმების ინსტრუმენტები

  ეს სერვისი საშუალებას გაძლევთ შეამოწმოთ სიჩქარე და პინგ გადაიტანოთ Zomro სერვერიდან თქვენს მდებარეობამდე ან ვებსაიტზე. შეგიძლიათ შეამოწმოთ ჰოსტის ხელმისაწვდომობა ჩვენი სერვერებიდან და ატვირთვის სიჩქარე.

  ტესტირების მეთოდები

  • host ახორციელებს ძიებას DNS სისტემაში, რათა დომენური სახელები IP მისამართად გარდაიქმნას და ასევე პირიქით.
  • mtr: საშუალებას გაძლევთ გაიგოთ, რა გზით მიმდინარეობს მონაცემთა პაკეტების გადაცემა ჩვენი დატა ცენტრიდან კონკრეტულ სერვერამდე/დომენამდე, შეფერხების დროისა და პაკეტების დაკარგვის დადგენის ჩათვლით.
  • ping: განსაზღვრავს ჩვენი დატა ცენტრიდან კონკრეტულ სერვერამდე/დომენამდე არსებული კავშირის ხარისხსა და სიჩქარეს.
  • traceroute: აკონტროლებს მარშრუტს, რომლითაც მიმდინარეობს მონაცემთა პაკეტების გადაცემა ჩვენი დატა ცენტრიდან კონკრეტულ IP მისამართამდე/დომენამდე. თითოეულ მათგანზე აჩვენებს კვანძებსა და შეფერხების დროს.