შესვლა

  ფასების შედარება

  სატარიფო გეგმები ბირთვი RAM დისკი პორტი
  MBIT/s
  MAX IP დისკის ტიპი OS სიჩქარე
  დისკი
  მწარმ. CPU ფასი
  «Micro»
  1 ბირთვი 1-2 Gb 20-40 Gb 250 1 SSD/NVME Windows
  & Linux
  მინიმალური ფასი – €3.96/თვე. ყიდვა
  «Advanced»
  2-3 ბირთვი 2-4 Gb 20-60 Gb 250 1 SSD/NVME Windows
  & Linux
  მინიმალური ფასი – €5.80/თვე. ყიდვა
  «Mega»
  2-3 ბირთვი 4-8 Gb 40-100 Gb 250 1 SSD/NVME Windows
  & Linux
  მინიმალური ფასი – €7.38/თვე. ყიდვა
  «Medium»
  1-2 ბირთვი 2-4 Gb 100-200 Gb 250 1 SSD Windows
  & Linux
  მინიმალური ფასი – €9.50/თვე. ყიდვა
  «Ultra»
  4-5 ბირთვი 8-16 Gb 60-120 Gb 250 1 SSD/NVME Windows
  & Linux
  მინიმალური ფასი – €12.66/თვე. ყიდვა
  «VIP»
  6 ბირთვი 16-32 Gb 80-200 Gb 250 1 SSD/NVME Windows
  & Linux
  მინიმალური ფასი – €20.06/თვე. ყიდვა
  «Grand»
  2-4 ბირთვი 4-8 Gb 300-400 Gb 500 1 SSD Windows
  & Linux
  მინიმალური ფასი – €25.34/თვე. ყიდვა
  • Micro

   მინიმალური ფასი – €3.96/თვე.

   სიჩქარე დისკი:
   მწარმ. CPU:
   ყიდვა
  • Advanced

   მინიმალური ფასი – €5.80/თვე.

   სიჩქარე დისკი:
   მწარმ. CPU:
   ყიდვა
  • Mega

   მინიმალური ფასი – €7.38/თვე.

   სიჩქარე დისკი:
   მწარმ. CPU:
   ყიდვა
  • Medium

   მინიმალური ფასი – €9.50/თვე.

   სიჩქარე დისკი:
   მწარმ. CPU:
   ყიდვა
  • Ultra

   მინიმალური ფასი – €12.66/თვე.

   სიჩქარე დისკი:
   მწარმ. CPU:
   ყიდვა
  • VIP

   მინიმალური ფასი – €20.06/თვე.

   სიჩქარე დისკი:
   მწარმ. CPU:
   ყიდვა
  • Grand

   მინიმალური ფასი – €25.34/თვე.

   სიჩქარე დისკი:
   მწარმ. CPU:
   ყიდვა

  Micro

  • ბირთვი 1 ბირთვი
  • RAM 1-2 Gb
  • დისკი 20-40 Gb
  • პორტი MBIT/s 250
  • MAX IP1
  • დისკის ტიპი SSD/NVME
  • OSWindows & Linux

  Advanced

  • ბირთვი 2-3 ბირთვი
  • RAM 2-4 Gb
  • დისკი 20-60 Gb
  • პორტი MBIT/s 250
  • MAX IP1
  • დისკის ტიპი SSD/NVME
  • OSWindows & Linux

  Mega

  • ბირთვი 2-3 ბირთვი
  • RAM 4-8 Gb
  • დისკი 40-100 Gb
  • პორტი MBIT/s 250
  • MAX IP1
  • დისკის ტიპი SSD/NVME
  • OSWindows & Linux

  Medium

  • ბირთვი 1-2 ბირთვი
  • RAM 2-4 Gb
  • დისკი 100-200 Gb
  • პორტი MBIT/s 250
  • MAX IP1
  • დისკის ტიპი SSD
  • OSWindows & Linux

  Ultra

  • ბირთვი 4-5 ბირთვი
  • RAM 8-16 Gb
  • დისკი 60-120 Gb
  • პორტი MBIT/s 250
  • MAX IP1
  • დისკის ტიპი SSD/NVME
  • OSWindows & Linux

  VIP

  • ბირთვი 6 ბირთვი
  • RAM 16-32 Gb
  • დისკი 80-200 Gb
  • პორტი MBIT/s 250
  • MAX IP1
  • დისკის ტიპი SSD/NVME
  • OSWindows & Linux

  Grand

  • ბირთვი 2-4 ბირთვი
  • RAM 4-8 Gb
  • დისკი 300-400 Gb
  • პორტი MBIT/s 500
  • MAX IP1
  • დისკის ტიპი SSD
  • OSWindows & Linux