შესვლა

    გაუმჯობესებათ FX-სერვერები

    ჩვენ ვიპოვნით იმისთვის, რომ ჩვენი მომსახურების მისაღებად და თქვენი სამუშაო გარემოს კომფორტული გახდათ, ამიტომ გავზარდეთ ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა ორმაგად ყოველი მომსახურებისთვის, ჩვენი სერვერების განახლებისა და ჩვენი თავისუფლების ტექნოლოგიების გაუმჯობესებით - 512MB-დან 1,024MB-მდე ერთი ტერმინალისთვის.

    ასევე, გავხსენით სერვერები აშშ-ში ნიუ-იორკის გარემოში! ყველაფერი იმისთვის, რომ ყველას, ვინც ვალუტის ბირჟეს აკრეფებენ ნიუ-იორკში და აშშ-ში მთავარია, მიეცით მინიმალური პინგი ბროკერს და წარმატებული ვაჭრობის წარმატებისთვის, სწრაფად და კარგად გააკეთოთ ოპერაციები, ვაჭრობის რისკების შემცირებით!

     

    დეტალები სერვერებზე აქ: https://zomro.com/ge/server-for-forex