შესვლა
  opened image

  გამოიკითხეთ შემდეგი რუსული ტექსტი ქართულად. არ შეცვალოთ ინგლისური ასოები და HTML მარკირება საწყის ტექსტში: Уменьшилась стоимость канала 1 Gbit/s для выделенных серверов.

  უახლოესი ამაზების შესაძლებლობა! 

  1 Gbit/s არჩეული სერვერების ჩატვირთვის ღირებულება შემცირდა 39€-მდე გადასახადის მიღების ადგილას 150€-საც დაიბალა. 
  გაიცანი და შეიძინე თავისი საკუთარი ფასით. 
  ჩვენი მხარდაჭერა დაგეხმარებათ არჩევანისა და კონსულტაციის ყველა კითხვაზე: https://zomro.com/ge/