შესვლა
  opened image

  Python — ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროგრამირების ენა, რომელიც გამოიყენება ვებ-განვითარებაში, მონაცემთა ანალიზში, ხელოვნურ ინტელექტში და სხვა მრავალში. CentOS, პოპულარული სერვერული დისტრიბუტივი Linux-ის, ხშირად გამოიყენება კორპორატიულ გარემოში. ეს სტატია გაჩვენებთ, როგორ დააყენოთ Python 3.10 CentOS 7-ზე.

   

  ნაბიჯი 1: CentOS 7-ის განახლება

   

  ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენებამდე რეკომენდებულია სისტემის პაკეტების განახლება ბოლო ვერსიებზე.

  CentOS-ის სისტემის განახლებისთვის, შეასრულეთ:

   
  sudo yum update -y

  განახლების დასრულების შემდეგ, გადატვირთეთ სისტემა:

  
   
  sudo reboot

   

  ნაბიჯი 2: საჭირო განვითარების ინსტრუმენტების დაყენება

   

  დააყენეთ საჭირო განვითარების ინსტრუმენტები Python 3.10-ის შექმნისთვის CentOS 7-ზე:

   
  sudo yum groupinstall "Development Tools" -y sudo yum install openssl-devel libffi-devel bzip2-devel -y

   

  შეამოწმეთ gcc-ის ხელმისაწვდომობა:

   
  gcc --version

   

   

  ნაბიჯი 3: Python 3.10-ის არქივის ჩამოტვირთვა

   

  პირველ რიგში, დააყენეთ wget ბრძანება:

   

  sudo yum install wget -y

   

  ახლა ჩამოტვირთეთ Python 3.10-ის არქივი:

   
  wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.0/Python-3.10.0.tgz

   

  არქივის ფაილის ამოღება:

   
  tar xvf Python-3.10.0.tgz

   

  გადადით შექმნილ საქაღალდეში:

   
  cd Python-3.10.0

   

  ნაბიჯი 4: Python 3.10-ის დაყენება CentOS 7-ზე

   

  Python-ის დაყენების დასაწყებად შეასრულეთ:

  ./configure --enable-optimizations 
  sudo make altinstall
  
   წარმატებული დაყენების შემდეგ, შეამოწმეთ Python-ის ვერსია:
  python3.10 --version
   

  ასევე დარწმუნდით pip3.10-ის არსებობაში:

  pip3.10 --version

   

   

  Python-ის მოდულების დაყენება CentOS 7-ზე

   

  Python-ის მოდულები აფართოებენ ენის ფუნქციონალობას. მათი დაყენებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას Python-ის პაკეტების მენეჯერი (PIP). თუ PIP არ არის დაყენებული:

   
  sudo yum install python3-pip

   

  განსაზღვრული მოდულის დასაყენებლად:

   

  sudo pip install module-name

   

  მაგალითად, cython მოდულის დაყენება:

  
   
  python3 -m pip install cython

   

   

  დაყენებული პაკეტების სიის გასაგებად:

  
   
  pip3.10 list

   

   

  დასკვნა: იმედია, რომ ეს სახელმძღვანელო Python 3.10-ის CentOS 7-ზე დაყენების შესახებ სასარგებლო იყო. ახლა თქვენ მზად ხართ Python-ის გამოყენებისთვის სხვადასხვა აპლიკაციების და პროგრამების განვითარებისთვის.

  ჩვენ ასევე გირჩევთ გაითვალისწინოთ სხვა სასარგებლო სტატიები: