შესვლა
  opened image

  ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ როგორ დავაყენოთ Docker კონტეინერში phpMyAdmin, ასევე განვიხილავთ docker-compose ფაილის სინტაქსს და ასევე გავაკეთებთ ინსტალაციას.
   

  დავიწყოთ Docker-ის ინსტალაციით. 

  ვახდენთ ოპერაციული სისტემის პაკეტების განახლებას. 
   

  apt update


  ვაყენებთ საჭირო პაკეტებს და ვამატებთ ახალ რეპოზიტორს:

   

   

   

  apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
  
  curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
  
  add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"

   


  ახლა განვაახლებთ პაკეტებს ახალი რეპოზიტორით:

   

   

   

   

  apt update

   

  ახლა დავაყენოთ Docker.

   

   

   

   

  apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

   


  ვამოწმებთ Docker-ის ვერსიას:

   

   

   

   

  docker --version

   


  ვამოწმებთ სტატუსს:

   

   

   

   

  systemctl status docker

     თუ ის არ გაშვებულა, ვუშვებთ:

   

   

   

   

  systemctl start docker
  

   


  და ვამატებთ ავტოგაშვებაში.

   

   

   

   

  systemctl enable docker
  

   


   

   

   

  დავაყენოთ Docker-Compose

   

   

   

  curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.5/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
  

  ვაყენებთ გაშვების უფლებებს. 

   

   

   

  chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
  

   


  ვამოწმებთ Docker-Compose-ის ინსტალაციას:

   

   

   

   

  docker-compose --version
  

   
  შევქმნათ ფაილი *.yaml Docker-Compose-ისთვის.

  მომავალში რომ ვიცოდეთ სად და რა გვაქვს დაყენებული, შევქმნათ ცალკე საქაღალდე ამ პროექტისთვის კატალოგში /home და გადავიდეთ მასში.

   

   

   

   

  mkdir /home/phpmyadmin && cd /home/phpmyadmin

   


  თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა დირექტორია  ამ და სხვა პროექტების განთავსებისთვის. 

  გამოვიყენოთ რეპოზიტორი ფაილის docker-compose.yaml შესაქმნელად ბმულზე https://hub.docker.com/_/phpmyadmin

  შევქმნათ ფაილი docker-compose.yaml ან docker-compose.yml,

   

   

   

   

  vim docker-compose.yaml
  

   


  და დავამატოთ მასში შემდეგი კოდი:

   

   

   

   

  version: '3.1'
  
  services:
   phpmyadmin:
    image: phpmyadmin
    restart: always
    ports:
     - 8090:80
    environment:
        - PMA_ARBITRARY=1

     სადაც:

  phpmyadmin: თქვენი კონტეინერის სახელი;
  image: phpmyadmin: სურათი, საიდანაც განთავსდება phpmyadmin
  8090:80 - პორტი 8090, რომელსაც გამოვიყენებთ phpmyadmin-თან დასაკავშირებლად
  restart:always  - მიუთითებს, რომ კონტეინერი გადატვირთვის ან სერვერის გადატვირთვის შემთხვევაში გადატვირთავს
  PMA_ARBITRARY=1 - მიუთითებს, რომ შესაძლებელია დაკავშირება ნებისმიერი მონაცემთა ბაზის სერვერთან (როგორ დავაკავშიროთ კონკრეტულ სერვერთან phpmyadmin პანელი, შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ სტატიაში)

  ვუშვებთ ჩვენს სკრიპტს (ამისთვის საჭიროა ვიყოთ დირექტორიაში, სადაც შექმნილია ჩვენი ფაილი. ამ შემთხვევაში ეს არის /home/phpmyadmin):

   

   

   

   

  docker-compose up -d 

   

  ვიცდით სურათების ჩამოტვირთვას და განთავსებას.

  ვამოწმებთ:

   

   

   

   

  docker-compose ps

   

  ან 

   

   

   

   

  docker ps

     ლოგების სანახავად გამოიყენეთ ბრძანება 

   

  docker logs -f phpmyadmin
  


  ასევე შეგიძლიათ ინსტალაცია მხოლოდ docker-ში:

   

   

   

  docker run -d --restart always --name phpmyadmin -e PMA_ARBITRARY=1 -p 8090:80 phpmyadmin

     phpmyadmin-თან დასაკავშირებლად გახსენით ბრაუზერი და გადადით მისამართზე — http://YOUR_IP_SERVER:8090/ 


  ახლა შეგვიძლია დავაკავშიროთ მონაცემთა ბაზის სერვერი.
  Server ველში შევიყვანთ მონაცემთა ბაზის სერვერის IP მისამართს, Username ველში - მომხმარებელს (ამ შემთხვევაში ეს არის root), Password ველში - root მომხმარებლის პაროლს მონაცემთა ბაზის სერვერზე.

  თუ თქვენ ჯერ არ გაქვთ მონაცემთა ბაზის სერვერი Docker-ში დაყენებული, სტატიაშიროგორ დავაყენოთ MariaDB Docker-ში განვიხილავთ, როგორ გავაკეთოთ ეს და ვნახავთ, როგორ განვათავსოთ ეს სერვერი მონაცემთა ბაზასთან ერთადphpMyAdmin-თან.