შესვლა
  opened image

  Windows Server  2016, 2019 და 2022-ში ICMP ან Ping გამორთულია ნაგულისხმევად, რაც სისტემას უფრო უსაფრთხოს ხდის, მაგრამ ზოგჯერ ეს მონიტორინგის დროს გარკვეულ სირთულეებს იწვევს. 

  რადგანაც ping ბრძანება ამბობს/აჩვენებს, რომ დისტანციური კომპიუტერი ქსელშია ჩართული, ეს სასარგებლო ბრძანებაა სისტემური ადმინისტრატორებისთვის. 

  თუ თქვენთვის რაიმე მიზნებისთვის ან მონიტორინგისთვის საჭიროა ICMP პაკეტების ან ping-ის ჩართვა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ქვემოთ მოცემული ინსტრუქცია.

  მისი ჩართვა შესაძლებელია ხელით, ჯგუფური პოლიტიკის გამოყენების გარეშე.

  თუ თქვენს კომპიუტერზე ICMP პაკეტები არ არის ჩართული, მიიღებთ შეტყობინებას დროის ამოწურვის შესახებ.


   

  როგორ ჩავრთოთ Ping Windows-ის firewall-ში


  საკომუნიკაციო შემოწმების ჩასართავად firewall-ში, შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:

  გახსენით firewall, დააჭირეთ Win+R და ჩაწერეთ ბრძანება firewall.cpl.

   

   

  გახსნილ ფანჯარაში დააჭირეთ Advanced Settings  მარჯვენა პანელზე.

   


   

  აირჩიეთ Inbound Rules მარცხენა პანელზე და მარჯვენა პანელზე New Rule .   

  აირჩიეთ File and Printer Sharing სექციაში PredefinedRules. და დააჭირეთ Next

  აირჩიეთ შემდეგი ორი წესი:

   

   

  • ფაილების და პრინტერების გაზიარება (Echo Request – ICMPv6-In )
  • ფაილების და პრინტერების გაზიარება (Echo Request – ICMPv4-In )

   


   

  და დააჭირეთ Next.

  აირჩიეთ პუნქტი Allow the connectionდააჭირეთ Finish.   

   

   

  როგორ ჩავრთოთ ICMP (Ping) ბრძანების სტრიქონიდან ან PowerShell-იდან

   

  ამისთვის გახსენით ბრძანების სტრიქონი, დააჭირეთ Win+R და ჩაწერეთ ბრძანება cmd.

   

  IPv4 პინგის ნებართვა ბრძანების სტრიქონიდან:

   

   

   

  netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow Ping V4" protocol="icmpv4:8,any" dir=in action=allow

   


  IPv4 პინგის ნებართვა PowerShell-ით:

   

   

  New-NetFirewallRule -DisplayName "ICMP Allow Ping V4" -Direction Inbound -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -RemoteAddress <localsubnet> -Action Allow

   


  თუ ტესტირების და კონფიგურაციის შემდეგ საჭიროა ICMP პაკეტების გამორთვა, ასევე შეგვიძლია ამისთვის ბრძანების სტრიქონის გამოყენება.

   

  IPv4 პინგის დაბლოკვა ბრძანების სტრიქონიდან:

   

   

   

  netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow Ping V4" protocol="icmpv4:8,any" dir=in action=block


  IPv4 პინგის დაბლოკვა PowerShell-ით:

   

   

   

  New-NetFirewallRule -DisplayName "ICMP Allow Ping V4" -Direction Inbound -Protocol ICMPv4 -IcmpType 8 -RemoteAddress <localsubnet> -Action Block

   

  ჩვენ ასევე გირჩევთ გაითვალისწინოთ სხვა სასარგებლო სტატიები:

  ​​​​​​​