შესვლა
  opened image

  ვინაიდან დაყენებულია Windows Server ოპერაციული სისტემის სამუშაო სისტემის შემდეგ, გარკვეული მომხმარებლის ანგარიშების გარეშე, სისტემაში დაემატა მხოლოდ Administrator და Guest (ნაგულისხმევია, გამორთულია). Administrator-მა ყველა უფლება ჰქონის სერვერზე და თუ საჭიროა სხვა ადამიანს წვდომის მიცემა სერვერზე, არასწორი იქნება Administrator-ის პაროლის მიცემა უსაფრთხოდ და შესაძლოა წვდომის დაკარგვა სერვერზე. ამ შემთხვევაში, რეკომენდირებულია დაამატოთ მომხმარებელი შეზღუდული უფლებებით, მაგრამ RDP-ზე (დისტანციური სამუშაო მაგიდა).


  ახალი მომხმარებლის შექმნისთვის, დაემატეთ სერვერთან შეერთებისთვის (როგორ შევიძლიათ შეერთება სერვერზე) და დააკლიკეთ მარჯვენა ღილაკზე. აირჩიეთ პუნქტი Computer Managment (კომპიუტერის მართვა).   

  გახსენით გახსნილი ფანჯარა და დააკლიკეთ Local Users and Groups (ლოკალური მომხმარებლები და ჯგუფები) - Users (მომხმარებლები) - მარჯვენა ღილაკით მარჯვენა მხარეში მომხმარებლების სიაში და კონტექსტურ მენიუში აირჩიეთ New User... (ახალი მომხმარებელი)   

  ველში User name (მომხმარებლის სახელი) შეიყვანეთ მომხმარებლის სახელი, მაგალითად, admin, user2, manager1 და ა.შ. ველში Password (პაროლი) შეიყვანეთ რთული პაროლი და ველში Confirm password (პაროლის დამტკიცება) კიდევ ერთხელ იგივე პაროლი. პაროლი უნდა იყოს რთული: რეკომენდირებულია 8 სიმბოლოზე მეტი, ასოებს, ციფრებს, სპეციალურ სიმბოლოებს. რთული, მაგალითად, პაროლის შექმნისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ მხოლოდ თქვენსამებრ ცნობილი სიტყვა ან ფრაზა, რომელიც მხოლოდ თქვენ იცით, ინგლისურ კლავიატურის რეჟიმში ჩაწერთ, დაამატეთ რამდენიმე ციფრი და სპეციალური სიმბოლოები სიტყვის და ანბანის დასაწყისში, ბოლოში და/ან შუაში.


  ასევე, შეგიძლიათ მოახსენით გალოჩა User must change password at next logon (მომხმარებელმა უნდა შეცვალოს პაროლი შემდეგი შემოსვლისას).
  დააჭირეთ Create (შექმნა) და დახურეთ ფანჯარა (Close).
  მომხმარებელი შექმნილია. 

   

  ახლა შევარჩიოთ ახალი შექმნილი მომხმარებლის წვდომის უფლებები RDP-ზე (დისტანციური სამუშაო მაგიდაზე).
  ამისთვის გახსენით შექმნილი მომხმარებლის თვისებები, გადადით Member of (ჯგუფებში წევრობა) ბუშტისთვის - დააჭირეთ Add (დამატება) და გახსენით გახსნილი ფანჯარა Advanced (დამატებით)   

  გახსენით გახსნილი ფანჯარა - Find Now (ძებნა) - მარჯვენა ღილაკით მონიშნეთ Remote Desktop Users (დისტანციური მართვის მომხმარებელები)  - ღილაკი კარგი.
   

  კიდევ ერთხელ კარგი   

  და კიდევ ერთხელ კარგი.
   


  ახლა შექმნილი ახალი Windows Server მომხმარებელი შეძლებს შეერთებას სერვერზე RDP-ზე.