შესვლა
  opened image

  როგორც ყოველთვის IT ინდუსტრიის ში, კიდევ ერთხელ შემოვთავალთ რამდენიმე ახალი სიტყვა, ფრაზა და ტექნოლოგია, რაც ჩვენ უნდა შევინახოთ ყველას. ამ სტატიაში ჩვენ გვინდა დაიმახსოვროთ - ვირტუალურ დაკვემელული სერვერი. რასაც ხშირად წარმოადგენენ ვირტუალ დაკვემელულ სერვერს ან შემოკლებულად VDS, წარმოადგენს IaaS (ინფრასტრუქტურა როგორც სერვისი) ღონისას, რომელის საშუალებით მომხმარებებს წარმოსახულება ან ისოლირებული სერვერი ინტერნეტში. ეს ნიშნავს, რომ საბოლომ მომხმარელმა მიიღებს ყველა წარმოდებას ლოკალურ სერვერის, არ სჭირდება მის აპარატურ გათვლილების ადგილი.

   

  გთხოვეთ ვებ-ჰოსტინგი თქვენს VDS-ში

   

  ერთი საუსუთეთ მხარდამოაივეს VDS-ზე - ეს არის ვებ-ჰოსტინგი. შავაბელების ჩართუვის უახლეს დაწყევის კომპანიებს და ვებ-გვერდებს უარს ეტყვის საშუალო საშუალება შემოსახულების შესაქმნელებლად, რაც ხელი შესძლებს VDS ძალიან საინტერესო გახდება. თუ ისინი არ იცხოვენ ვირტუალ სერვერის გამოყენებას და ჰოსტინგის მართვის პანელებს, ნუ იმართლებთ, Zomro გუნდი ყველას საკმარისად გახსენის.

   

  გთხოვეთ კლიენტებს VPN-ს თქვენი დაკვემელული სერვერის თქვენს გამოყენებაში

   

  მათი მკვლელობების და მხარდამოაივებას, როსაც ისინი მომხმარებებს საშუალოს გთვალობენ, ახლავე რამდენიმე ახალ ტექნოლოგიას, ადაპტაციის გასაკეთებლად და შეგიძლიათ გამოსაყენებელ სერვერს, რასაც წარმოადგენს VDS. ვირტუალ დაკვემელული სერვერები გაამოწერენ რამდენიმე წარმოდებას, ვირტუალურ დაკვემელულ სერვერებს თქვენს კლიენტებს. სხვადასხვა სამომხმარე მოწყობილობები შეტანს ვირტუალიზაციის სისტემებს, როგორისაა VMware და KVM. რადგან VPN-ი და ვირტუალური სერვერების შოვნა და სხვანაირი სერვისების შოვნა გარდასცვლილებას სცემს. ვირტუალ სერვერებს შეიძლება მიავალს VPN-ის როლს წარმოადგენენ. ისინი შეიძლება გამოიყენოს მონაცემთა საქმეების და ჰოსტინგის სერვისების წარმოადგენენ, რასაც სხვა სხვას დარჩევს.

   

  გთხოვეთ ხელი რეზერვული სერვერები

   

  რეზერვული საქმეები დიდი დიჯიტალური ტექნოლოგიის ხარხს არ შეძლოვს დასჭირდეს სასარგელო ფიზიკური სივრცის შემხედვა, თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ შეხეთ ვირტუალური ალტერნატივა, რაც შეიძლება იყოს ვირტუალურ დაკვემელული სერვერი. ისინი შეიძლება წარმოადგენონ ძალიან დიდ დონის ენქრიპციით, და ძალიან მართვის აქვს მათ დარჩევა, შესანიშნავი საფასურები და ჰოსტინგის მომსახურება, დარჩევს კლიენტებს. ხოლო, თუ რამე მიხმარებლის და რამე კორპორაციის საფიქსირო იმპლემენტაციები წამოიწვეს, თქვენ შეგიძლიათ გაისასროთ მათი ვირტუალი დაკვემელული სერვერი და დაიხმაროთ მათ წარმოადგენებლობის დროს, როსაც შესჭირდეს.

   


  თუ გსხვნით მეტ ინფორმაციის შესახეთ VDS-ები, მათი წარწერა და გასაშვებელი ფასების შესაყვანად, გადადით შემდეგ ლინკზე. იქ იპოვებთ სრიალურ ფასებს და სხვანაირ დეტალებს, რომსახეთქმნიათ ყველა ხელმისაწვდომ ვარიანტს.